EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti HighSky Brokers, a. s.

Všeobecné pravidlo

Tieto webové stránky môžu byť použité na osobné účely.
 

Pre podrobnosti si prosím prečítajte celý článok.
 

Majiteľom internetových stránok umiestnených pod doménou highsky.cz (ďalej len "internetové stránky") je spoločnosť HighSky Brokers, a. s. (ďalej len "spoločnosť"), ktorá tieto stránky tiež prevádzkuje. Internetové stránky, ich obsah a štruktúra, sú autorským dielom a ako také sú chránené autorským právom. Internetové stránky je možné používať striktne iba pre osobnú potrebu ich návštevníka alebo užívateľa (ďalej len "užívateľa").
 

Akékoľvek ich použitie (napr. šírenie, kopírovanie, spracovanie alebo úprava) s výnimkou čítania alebo prezerania pre osobnú potrebu, je zakázané. Je zakázané spojiť obsah internetových stránok s iným autorským dielom alebo na obsah internetových stránok hypertextovým odkazom (linkom) alebo obdobným spôsobom priamo odkazovať. Je tiež zakázané obsah internetových stránok archivovať, rozširovať alebo oznamovať verejnosti, systematicky spracovávať alebo využiť na vytvorenie databázy. Akákoľvek výnimka z vyššie uvedených zákazov a obmedzení môže byť udelená iba na základe výslovného súhlasu spoločnosti.


V súlade s predchádzajúcim ustanovením je použitie internetových stránok obmedzené tiež ich účelom. Účel internetových stránok je výhradne a iba informatívny. Informácie obsiahnuté na internetových stránkach nemožno považovať za návrh na uzavretie zmluvy, právnu radu, investičné poradenstvo, investičné odporúčanie alebo analýzu investičnej príležitosti. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie internetových stránok, ich obsahu a obsiahnutých informácií v rozpore s ich účelom.
 

Informácie obsiahnuté na internetových stránkach nemožno považovať za úplné a vyčerpávajúce. Hoci je príprave obsahu internetových stránok venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, prípadné chyby alebo nepresnosti nie je možné nikdy úplne vylúčiť; spoločnosť neručí za prípadnú škodu takto spôsobenú. Spoločnosť si vyhradzuje právo obsah internetových stránok alebo ich časť kedykoľvek doplniť, upraviť, zmeniť alebo odstrániť. Spoločnosť tiež neručí za prípadnú škodu spôsobenú dočasnou alebo trvalou nedostupnosťou internetových stránok, bez ohľadu na skutočný dôvod alebo osobu, ktoré nedostupnosť spôsobili alebo zapríčinili.
 

Spoločnosť zhromažďuje a spracováva osobné údaje užívateľov len s ich predchádzajúcim súhlasom alebo ak to vyžaduje zákon, a to vždy v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým vždy v súlade so stanoveným účelom. Spoločnosť uchováva osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich zhromaždenia alebo spracovania. Po jej uplynutí sú príslušné osobné údaje likvidované.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij