EURUSD 1.1336 USDJPY 113.33 USDCAD 1.3375 EURCZK 25.790 USDCZK 22.743 EURPLN 4.2859 USDPLN 3.7807
EURUSD 1.1336 USDJPY 113.33 USDCAD 1.3375 EURCZK 25.790 USDCZK 22.743 EURPLN 4.2859 USDPLN 3.7807

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Investičné služby spoločnosti HighSky Brokers, založené na moderných technológiách, sú poskytované na solídnom právnom základe

Naše služby

Ponúkame možnosť obchodovania s derivátnymi finančnými nástrojmi - kontraktmi na vyrovnanie rozdielu - CFD (Contract For Difference) založenými na menách, komoditách a burzových indexoch.
 

Naši klienti majú zabezpečený prístup na finančné trhy 24 hodín denne, 5 dní v týždni, prostredníctvom technológie novej generácie obchodnej platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5

Spoločnosť HighSky Brokers, a. s., má sídlo vo Vodičkovej 710/31, Praha 1, IČ: 247 10 164 a je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16338 (ďalej len "spoločnosť").
 

Spoločnosť je držiteľom povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi, udeleného Českou národnou bankou, na základe ktorého je oprávnená poskytovať, v súlade so zákonom č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o podnikaní na kapitálovom trhu "), investičné služby.
 

Spoločnosť neposkytuje investičné rady a investičné odporúčania podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu.
 

Akékoľvek informácie obsiahnuté na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou, nemožno považovať za výzvu, návrh alebo podnet na urobenie investičného rozhodnutia (kúpiť, predať alebo držať) vo vzťahu k investičnému nástroju.
 

Tu môžete nájsť informácie, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný uverejňovať podľa § 16a zákona č. 256/2004 Zb., O podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov, vrátane výročných správ overených audítorom:
Povinne uverejňované informácie
 

HighSky Brokers, a. s., ako obchodník s cennými papiermi a subjekt verejného záujmu, v súlade s § 44 ods. 6 zákona č. 93/2009 Zb., o audítoroch, v znení neskorších predpisov, nezriaďuje výbor pre audit. Funkcie výboru pre audit plní dozorná rada, ktorej členmi sú pani Jana Rauerová a páni Grzegorz Kujawski a Leszek Wojciech Konopka.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij