EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8233
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8233

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Akákoľvek investícia predstavuje určité riziko

Základná myšlienka

Výnos z kapitálových investícií nie je možné zaručiť.

Akékoľvek parametre, vrátane výkonnosti, investičného nástroja dosiahnuté v minulosti, nie sú zárukou alebo indikátorom budúceho vývoja.
 

Hodnota akejkoľvek investície môže klesať aj stúpať; výnos z investície, ako aj jej návratnosť, teda nie je zaručená.
 

Investičné služby spoločnosti HighSky Brokers, a. s., nemožno zamieňať alebo považovať za ekvivalent vkladu v banke, kolektívneho investovania, poistenia alebo penzijného pripoistenia.
 

Investičné nástroje, denominované v cudzích menách, podliehajú riziku fluktuácie devízového kurzu, ktorý ich hodnotu, výnos a iné parametre môže ovplyvniť ako negatívne, tak pozitívne.
 

Z akejkoľvek informácie a zmienky o Českej národnej banke, či obdobnom tuzemskom alebo zahraničnom orgáne dohľadu nad finančným trhom, nie je možné vyvodzovať, že táto inštitúcia zaručuje výnos alebo návratnosť investície alebo investičnej služby, alebo konkrétnu investíciu či produkt odporúča.
 

Prečítajte si, prosím, pozorne Prehlásenie o rizikách, kde sú opísané riziká, spojené s ponúkanou investičnej službou.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij