EURUSD 1.1334 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.625 USDCZK 22.602 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8236
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.625 USDCZK 22.602 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8236

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Ako je možné v obchodnej aplikácii nastaviť upozornenie (cenový alert)?

Cenové alerty je možné nastaviť v okne Nástroje, v záložke Alerty, kedy pomocou pravého kliku myši vyberieme možnosť Vytvoriť a v danom okne nastavíme kritériá nového Alertu.

Ako môžem zistiť aktuálne sadzby swapových bodov?

Aktuálnu výšku swapových bodov daného finančného inštrumentu je možné kedykoľvek zobraziť v okne Prehľad trhov, pomocou pravého kliku myši a výbere možnosti "Specification" (Vlastnosti).

Ako možno do grafu pridať udalosti z ekonomického kalendára?

Ekonomické udalosti, ktoré môžu v danom čase mať vplyv na vývoj ceny finančného inštrumentu, možno pridať na spodnú základňu grafu v podobe vlajočiek. Urobiť tak možno pomocou pravého kliku v okne Nástroje, v záložke Ekonomický kalendár a voľbou funkcie Zobraziť v grafoch/Pridať všetky udalosti.

Ako zistím aktuálny čas obchodovania na danom finančnom inštrumente?

Čas posledného obchodovania je možné nájsť v poslednom stĺpci v okne Prehľad trhov. Ak stĺpec nie je v danom okne aktívny, je nutné ho zobraziť pomocou pravého kliku myši a výberu možnosti Stĺpce/Čas.

Ako zistím veľkosť otvorených pozícií v danej mene?

Veľkosť otvorených pozícií zúčastnených mien možno nájsť v okne Nástroje, v záložke Expozícia, vrátane grafického vyjadrenia.

Akým spôsobom je možné nastaviť jazyk v obchodnej aplikácii?

Jazykovú verziu (vrátane českej verzie) je možné zvoliť pomocou horného menu v ponuke Zobraziť/Languages.

Akým spôsobom môžem prednastaviť farby grafu, ktoré budú pre nové grafy používané?

Postupujte, prosím, podľa inštrukcií v manuáli, popísaných na strane 12 a 13.

Akým spôsobom si možno v obchodnej aplikácii upraviť nastavenie okien a nástrojových líšt?

Základný vzhľad obchodného terminálu je možné upraviť pomocou výberu možnosti Zobraziť v hornom menu a výberu potrebných okien a nástrojových líšt.

K čomu slúžia funkcie Automatické obchodovanie a Stratégia?

Tieto funkcie môžu využívať viac pokročilí užívatelia, ktorí sú schopní pomocou ponúkaného softvéru využívať možnosti programovania vlastných ukazovateľov, skriptov, či stratégií, ktoré možno následne využiť aj pre automatické obchodovanie.

Kde je vidieť veľkosť spreadu (rozpätie kotácií) daného finančného instrumentu?

Spread je možné sledovať v okne Prehľad trhov, v stĺpci Spread. Tento Spread je fixne nastavený, to znamená, že je nemenný a je rôzny pre rôzne finančné nástroje. Ak stĺpec Spread nie je v danom okne aktívny, je nutné ho zobraziť pomocou pravého kliku myši a výberu možnosti Stĺpce/Spread.

Kde možno nájsť všetky akcie, ktoré boli v programe vykonané?

Všetky záznamy týkajúce sa obchodovania a akcií v MetaTrader 5 možno nájsť v okne Nástroje, v záložke Denník. Je možné tu generovať aj záznamy z celého obchodného dňa a to vrátane historických dní. Urobíme tak pomocou pravého kliku myši v okne, keď pri voľbe Otvoriť vyberieme potrebný záznam podľa dátumu zápisu.

Kde možno získať všetky rady týkajúce sa obchodnej aplikácie MetaTrader 5?

Zobrazenie pomocníka (iba v anglickej verzii) možno uskutočniť buď stlačením klávesa F1, alebo je možné v hornom menu vybrať možnosť Pomocník/Témy Pomocníka.

Kde vidím v obchodnej aplikácii voľnú hotovosť, ktorú je možné previesť na osobný účet?

Voľnú hotovosť predstavuje Voľná marža, ktorú je možné nájsť v okne Nástroje, v záložke Obchodovanie, na dolnej strane obchodnej platformy.

Kto sa stará o správu a vývoj aplikácie MetaTrader 5?

Obchodná aplikácia MetaTrader 5 bola vytvorená spoločnosťou MetaQuotes Software, na ktorej správe a vývoji sa spoločne podieľame.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij