EURUSD 1.1334 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3317 USDPLN 3.8223
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3317 USDPLN 3.8223

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Sadzobník poplatkov týkajúcich sa investičných služieb poskytovaných spoločnosťou HighSky Brokers, a. s.

platný od  28.06.2014

 

Typ služby: Typ účtu HighSky
  Mikro/Premium
CZK účet
Mikro/Premium
EUR účet
Mikro/Premium
USD účet
Otvorenie účtu: 0 CZK 0 EUR 0 USD
Vedenie účtu: 0 CZK 0 EUR 0 USD
Uzavretie obchodu: 0 CZK 0 EUR 0 USD
Poplatok za čerpanie finančných prostriedkov: 100 CZK za čiastku nižšiu ako 1000 CZK,
inak 0 CZK *
10 EUR za čiastku nižšiu ako 100 EUR,
inak 0 EUR *
10 USD za čiastku nižšiu ako 100 USD,
inak 0 USD *
Telefonické podanie pokynu: 0 CZK 0 EUR 0 USD
Úroky z omeškania Podľa záväzných právnych predpisov Podľa záväzných právnych predpisov Podľa záväzných právnych predpisov
Príprava ostatných výpisov v písomnej forme a neštandardných elektronických reportov, či poskytnutie ďalších dokumentov na klientovu žiadosť 100 CZK 5 EUR 6 USD

V prípade nečinnosti na obchodnom účte od 31.12.2016 (tzn. účet nie je aktívne využívaný na obchodovanie posledných 12 mesiacov) sa účtuje uvedený poplatok. Poplatok je účtovaný pravidelne vždy najneskôr do piateho dňa začatého mesiaca a nevzťahuje sa na účty s nulovou bilanciou.

80 CZK 4 EUR 4 USD
Poplatok za vklad peňažných prostriedkov prostredníctvom platobnej karty Vo výške reálnych nákladov
účtovaných
poskytovateľom platobných
služieb
Vo výške reálnych nákladov
účtovaných
poskytovateľom platobných
služieb
Vo výške reálnych nákladov
účtovaných
poskytovateľom platobných
služieb
Mesačný udržiavací poplatok za otvorenú pozíciu, u ktorej aspoň jeden z jej komponentov, vypočítaný podľa metódy LIFO (Last In First Out), bol otvorený pred viac ako jedným rokom Čiastka rovnajúca sa trojnásobku spreadu daného Finančného nástroja, vypočítaná a konvertovaná na základe trhových kotácií na konci mesiaca. Čiastka rovnajúca sa trojnásobku spreadu daného Finančného nástroja, vypočítaná a konvertovaná na základe trhových kotácií na konci mesiaca. Čiastka rovnajúca sa trojnásobku spreadu daného Finančného nástroja, vypočítaná a konvertovaná na základe trhových kotácií na konci mesiaca.

 

* V prípade výberu finančných prostriedkov z účtu, ktorý nie je vyšší ako 1000 CZK/100 EUR/100 USD (podľa referenčnej meny daného účtu), nebude HighSky Brokers, a. s., účtovať žiadny poplatok, ak čiastka prevodu sa bude rovnať zostatku na obchodnom účte.

 

  • Poplatky sú účtované v príslušnej mene menového účtu.
  • Je nutné brať na vedomie, že pri vklade alebo výbere peňazí z iného než CZK účtu, môžu vzniknúť dodatočné bankové náklady. HighSky Brokers, a.s., neprijíma žiadnu zodpovednosť za provízie, účtované poskytovateľom platobných služieb, v prípade bankových prevodov.
  • Mesačný poplatok za vedenie účtu v prípade, že účet nie je aktívne využívaný na obchodovanie po dobu dlhšiu ako dva mesiace, sa platí aj za tieto dva mesiace spätne.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij