EURUSD 1.1333 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8234
EURUSD 1.1333 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8234

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Swapové body

Platná od 20/05/2015

 

Poznámky:

  • Dlhá pozícia znamená, že klient kúpil finančný nástroj.
  • Krátka pozícia znamená, že klient predal finančný nástroj.
  • Swapové body sú počítané každý deň medzi 23:59 a 00:00, okrem sobôt a nedieľ.
  • Ekvivalent trojdňových swapových bodov je počítaný pre každú otvorenú pozíciu, držanú v stredu ku koncu obchodného dňa.
  • Kladná hodnota swapových bodov znamená, že relevantné množstvo má byť pridané k hodnote otvorenej pozície, záporné znamienko znamená, že uvedená hodnota má byť odpočítaná z hodnoty otvorenej pozície.

 

Swapové body (ticky)

 

 

 

 

 

Swapové body sú výosy/náklady, založené na rozdieloch medzi úrokovými sadzbami mien v danom menovom páre.

 


 

Swapové body pre Forex, zlato a striebro (spot):

 

Swapové body pre otvorenú pozíciu sú počítané podľa kvantity pozície (vyjadrené v lotoch), hodnoty jedného pipu a hodnoty referenčných swapových bodov stanovených vo vyššie uvedenej tabuľke.

 

 

Príklad kalkulácie swapových bodov:

Predpokladajme, že klient má otvorenú dlhú pozíciu 2 loty EURUSD po vykonaní nákupnej transakcie. Ak do konca obchodného dňa pozícia nie je zatvorená, swapové body budú počítané podľa nižšie uvedeného vzorca:

 

swapové body = <kvantita pozície> * <hodnota jedného pipu> * <hodnota referenčných swapových bodov>

 

<hodnota referenčných swapových bodov> je hodnota stanovená vo vyššie uvedenej tabuľke swapových bodov. Budeme ďalej predpokladať, že <hodnota referenčných swapových bodov> je rovná 0,525.

 

Potom:

swapové body = 2 loty * 1 USD * (-3,68) = -7,36  USD

 

Táto hodnota by bola pridaná k hodnote relevantnej otvorenej pozície. V prípade účtu v inej mene ako USD, vyššie počítaná hodnota swapových bodov (10,5USD) by mala byť prepočítaná na menový účet podľa aktuálneho trhového kurzu.

 


 

Swapové body pre ostatné komodity a akciové indexy (futures) boli zrušené

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij