EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.605 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8241
EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.605 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8241

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Platforma MetaTrader 5 poskytuje v reálnom čase informácie o zostatku na účte, disponibilných peňažných prostriedkoch a všetky nevyhnutné informácie spojené s obchodnou činnosťou

Všeobecné pravidlo

Vďaka poznámkam k transakciám a príkazom vykonaných prostredníctvom platformy MetaTrader 5 je možné zlepšiť proces učenia, pretože obchodník má možnosť si zapísať svoje dôvody pre každé investičné rozhodnutie na účely budúcej analýzy

Táto časť obsahuje interpretáciu súhrnných údajov o účte a výklad údajov, ktoré sa týkajú minulých transakcií.

 

Ak je práve otvorený nový účet, zobrazia sa v šedom riadku na spodnej strane pracovnej plochy platformy MetaTrader tieto súhrnné údaje:

 • Zostatok - čistý peňažný obnos uložený na účte (buď virtuálny, alebo skutočný), upravený o výsledok doteraz uzavretých transakcií.
 • Majetok - súčasná hodnota účtu. Ide v podstate o hodnotu Zostatku upravenú v reálnom čase o výsledok pozícií otvorených na účte - ak boli otvorené.
 • Voľná marža - peňažné prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre obchodovanie alebo výber. Voľná marža sa rovná rozdielu medzi Majetkom a Maržou definovanou nižšie.

 

Možno si ľahko všimnúť, že v prípade, keď nie sú na účte žiadne otvorené pozície, sú všetky tri hodnoty - Zostatok, Majetok a Voľná marža - rovnaké.

 

metatrader, historie

 

Čo sa ale stane po otvorení pozície? V takom prípade sa v šedom riadku objavia dve nové položky so súhrnnými údajmi účtu:

 • Marža - predstavuje celkovú sumu vkladu zablokovaného pre usporiadanie otvorených pozícií.
 • Úroveň marže - zobrazuje vzťah medzi skutočnou hodnotou účtu predstavovanou hodnotou Majetok a Maržou požadovanou pre otvorenie pozície.

 

Ďalej, ako možno zobraziť históriu všetkých transakcií? Alebo len tých, ktoré boli uzavreté dnes? Pre tieto účely sa na spodnej strane okna Nástroje nachádza záložka História.

 

Ako vidíme, pre každú transakciu (obchod) vykonanú v danom období sa objavia nasledujúce údaje:

 • Čas - presný okamih, kedy bola operácia vykonaná
 • Číslo transakcie - jedinečné identifikačné číslo transakcie,
 • Príkaz - jedinečné identifikačné číslo pokynu, ktorým bola transakcia zahájená
 • Symbol - označenie trhu, na ktorom bola transakcia vykonaná
 • Smer - identifikácia každej operácie. Pre transakciu sa popisuje ako "in" a "out", teda otvorenie a uzavretie danej transakcie.
 • Objem - objem transakcie, môže byť znázornený počtom kontraktov (štandardne) alebo sumou (vybrať možno po kliknutí pravým tlačidlom myši v kontextovom menu Objemy a potom Loty/Suma.

 

metatrader, obchod, transakce

 

 • Cena - výška ceny, za ktorú bola operácia vykonaná.
 • Provízia - keďže sa štandardne v prípade nástrojov CFD neplatí žiadna provízia, toto pole zostáva prázdne
 • Swap
 • Zisk - predstavuje finančný výsledok transakcie - v prípade operácií, ktoré uzatvárajú pozíciu.
 • Komentár - môže obsahovať iné oznámenia spojené s transakciou, napr. poznámky o úrovni pre vykonanie príkazov Stop Loss alebo Take Profit. Ak bola pozícia napríklad uzavretá príkazom Stop Loss na cene 26,00, hodnota poľa Zisk je [sl 26.00].

 

Platforma MetaTrader 5 zobrazuje nielen históriu vlastných transakcií, ale tiež históriu zadaných pokynov. V dôsledku toho každú pozíciu, ktorá bola otvorená, sprevádzajú tiež historické pokyny, ktoré majú, okrem iného, tieto charakteristiky:

 • Čas - presný okamih obdržaní príkazu,
 • Príkaz (Pokyn) - jedinečné identifikačné číslo pokynu,
 • Symbol - označenie trhu, na ktorom bol príkaz vykonaný
 • Typ - u príkazov sa môže jednať o Nákup ("Buy") alebo Predaj ("Sell"), v závislosti na smere operácie.
 • Objem - veľkosť pozície,

 

metatrader, obchod, pokyn

 

 • Cena - cenová úroveň pokynu,
 • S/L, T/P - úroveň príkazov Stop Loss alebo Take Profit, ak sú definované,
 • Stav - stav príkazu - splnené ("filled") v prípade vykonaných príkazov.

 

Možno stanoviť, pre aké obdobie má byť história operácií zobrazená. To možno vykonať kliknutím pravého tlačidla myši kdekoľvek v tabuľke História a výberom možnosti "Upraviť obdobie" z kontextového menu. Môžu byť zobrazené údaje za dnešný deň, posledné tri dni, akékoľvek dané dni či iné obdobie, podľa individuálneho želania.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij