EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.606 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8242
EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.606 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8242

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Obchodník môže stanoviť príkazy pre automatické uzavretie transakcie vo chvíli, keď sa naplní určitý pozitívny alebo negatívny trhový scenár

Všeobecné pravidlo

Použitie automatických príkazov na uzatváranie transakcií závisí na individuálnom rozhodnutí každého obchodníka, je však dôležité porozumieť všetkým možnostiam a rizikám spojeným s týmto typom príkazov.

Niektorí investori tvrdia, že nezáleží na tom, kedy a ako sa otvorí trhová pozícia. Všetko záleží na čase a spôsobe jej uzavretia. Keďže toto vyhlásenie môže vyznievať trochu provokatívne, možno skôr povedať, že kedykoľvek obchodník otvorí novú transakciu, mal by mať aspoň približnú predstavu, ako by mohla skončiť. Obchodovanie na finančných trhoch je vždy spojené s podstúpením značných finančných rizík, obzvlášť pri využívaní nástrojov s finančnou pákou, ako sú kontrakty CFD. Tieto riziká však môžu a mali by byť riadené.

Najjednoduchšie nástroje určené na obmedzenie potenciálnych strát a/alebo k uzavretiu pozície na vopred stanovenej úrovni:

 

  • Príkaz Stop Loss (Zastaviť stratu) - automaticky uzavrie pozíciu, akonáhle trhová cena dosiahne vopred stanovenej úrovne. Príkaz Stop Loss môže byť chápaný ako negatívny scenár, pretože daná cena je pre investora menej priaznivá než aktuálna trhová cena. Stručne povedané, tento príkaz chráni pozíciu pred utrpením nepredvídateľných strát.
  • Príkaz Take Profit (Vybrať zisk) - funguje podobným spôsobom, môže byť chápaný ako pozitívny scenár cenovej úrovne, môže byť nastavený na priaznivejšiu cenu ako je aktuálna trhová cena. Stručne povedané, zaisťuje zisk (alebo nižšiu stratu) v takej miere, akú umožnia trhové podmienky.

 

stop loss, take profit

 

Ako príkazy Stop Loss a Take Profit fungujú v praxi? Predpokladajme, že ste práve otvorili pozíciu na vybranom trhu. Aké problémy musíte riešiť?

 

Je dôležité vedieť, že v určitých trhových podmienkach aj príkazy Stop Loss ponúkajú len obmedzený rozsah ochrany, napr. keď je príkaz vykonaný v okamihu otvorenia daného trhu. Ak sa trh otvorí s cenou, ktorá je pre obchodníka menej priaznivá, ako nastavená úroveň príkazu Stop Loss, bude príkaz vykonaný pri tejto trhovej cene, pretože požadovaná cena nie je k dispozícii. Taký je štandardný postup na finančných trhoch.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij