EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Ak je príkaz Stop Loss zadaný, je vykonaný automaticky v okamihu, keď trhová cena dosiahne vopred stanovenej úrovne

Všeobecné pravidlo

Príkaz Stop Loss je spojený s pozíciou, ktorej bol priradený tak, že uzatvorením pozície iným spôsobom (napríklad ručne) sa automaticky prípadný príkaz Stop Loss zruší.

Najľahšie je možné príkaz Stop Loss nastaviť dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši na stĺpec S/L alebo T/P zvolenej otvorenej pozície. Inou metódou je kliknúť pravým tlačidlom myši na otvorenú pozíciu a vybrať si v kontextovom menu možnosť "Modifikovať alebo odstrániť".

 

Následne sa objaví nové okno s popisom aktívnej pozície v titulku. Teraz možno zadať nový príkaz Stop Loss, a to buď v podobe pevnej ceny (vpísaním novej ceny do poľa Stop Loss) alebo v bodoch vo vzťahu k aktuálnej cene (pole "body" po pravej strane).

 

V praxi bude tento postup prebiehať nasledovne: predpokladajme, že obchodník má otvorenú dlhú pozíciu s menovým párom USD/CHF, aktuálna trhová cena činí na strane dopytu 1,0278 a na strane ponuky 1,0281. Obchodník si môže vybrať z týchto možností:

  • nastaviť príkaz Stop Loss na vopred definovanú cenu - napríklad obchodník považuje úroveň 1,0260 za dôležitú technickú hranicu,
  • predpokladať, že pozícia neutrpí vyššiu stratu ako určitý počet bodov. Napríklad, ak usúdi, že strata nepresiahne 40 bodov, môže vpísať do poľa "body" na pravej strane okna hodnotu 40.

 

stop loss, pokyn

 

Ak sa príkaz Stop Loss zadá správne, bude tlačidlo "Zmeniť ..." s údajmi predmetnej pozície aktívne. Stlačením tlačidla sa nová hodnota príkazu Stop Loss potvrdí a objaví sa v údajoch pozície, v záložke Obchodovanie, na spodnej strane obchodnej platformy.

 

Príkaz Stop Loss pre dlhú pozíciu bude aktivovaný v okamihu, keď cena dopytu na trhu dosiahne stanovenej úrovne. Pre krátku pozíciu bude aktivácia spustená cenou ponuky

 

Ak tlačidlo "Zmeniť" nie je aktívne

Všimnite si, že tlačidlo "Zmeniť" nebude aktívne, ak nie je nová hodnota príkazu Stop Loss vpísaná správne. Pre správne nastavenie príkazu Stop Loss by mali byť splnené tieto podmienky:

  • pre dlhú pozíciu - ak je príkaz Stop Loss nastavený v podobe určitej cenovej úrovne, mala by táto úroveň byť nižšia ako aktuálna trhová cena;
  • pre krátku pozíciu - ak je príkaz Stop Loss nastavený v podobe určitej cenovej úrovne, mala by táto úroveň byť vyššia ako aktuálna trhová cena;

 

Hodnota príkazu Stop Loss by navyše nemala byť bližšie aktuálnej trhovej cene než vopred nastavená úroveň "Limitu". Limity pre celý trh sú vymedzené v tabuľke  "Limitné odstupy".  Napríklad, ak je v tabuľke určený limit pre trh s menovým párom USD/CHF na 5 bodov a cena je na strane dopytu 1,0278 a na strane ponuky 1,0281, obchodník môže:

  • nastaviť príkaz Stop Loss pre dlhú pozíciu na cenu 1,0273 alebo nižšiu,
  • nastaviť príkaz Stop Loss pre krátku pozíciu na cenu 1,0286 alebo vyššiu.

 

Snažíme sa držať limity pokiaľ možno čo najnižšie, prevládajúcimi faktormi sú však trhová volatilita a likvidita.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij