EURUSD 1.1332 USDJPY 110.63 USDCAD 1.3148 EURCZK 25.640 USDCZK 22.616 EURPLN 4.3309 USDPLN 3.8230
EURUSD 1.1332 USDJPY 110.63 USDCAD 1.3148 EURCZK 25.640 USDCZK 22.616 EURPLN 4.3309 USDPLN 3.8230

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Nastavenie príkazov Take Profit funguje podobne ako v prípade príkazov Stop Loss

Všeobecné pravidlo

Príkaz Take Profit pre dlhú pozíciu bude aktivovaný v okamihu, keď cena dopytu dosiahne na trhu stanovenej úrovne.

Pre krátke pozície bude aktivácia spustená cenou ponuky.

Pre zadanie príkazu Take Profit pre otvorenú pozíciu sa dvojklikne ľavým tlačidlom myši na stĺpec S/L alebo T/P zvolenej otvorenej pozície. Inou metódou je kliknúť pravým tlačidlom myši na otvorenú pozíciu a vybrať si v kontextovom menu možnosť "Modifikovať alebo odstrániť".

Následne sa na obrazovke objaví rovnaké okno ako v prípade príkazu Stop Loss.

Teraz je možné zadať nový príkaz Take Profit, a to buď v podobe pevnej ceny (vpísaním novej ceny do poľa Take Profit) alebo v bodoch vo vzťahu k aktuálnej cene (pole "body" po pravej strane).

A teraz praktický príklad - predpokladajme, že pre otvorenú dlhú pozíciu na trhu s menovým párom EUR/USD činí aktuálna trhová cena na strane dopytu 1,2420 a na strane ponuky 1,2422. Obchodník môže:

  • nastaviť príkaz Take Profit na vopred stanovenú cenu - ak obchodník očakáva, že sa cena dotkne hranice vo výške 1,2500 a potom znova klesne na súčasnú úroveň, môže nastaviť príkaz Take Profit na úroveň 1,2500,
  • predpokladať, že by pozícia mala priniesť zisk vyjadrený určitým počtom bodov. Napríklad, ak sa obchodník rozhodne, že by pozícia podľa scenára mala zarobiť 80 bodov, môže vpísať hodnotu 80 do poľa "body" na pravej strane okna Take Profit.

 

Ak sa príkaz Take Profit zadá správne, bude tlačidlo "Zmeniť ..." s údajmi predmetnej pozície aktívne. Stlačením tlačidla sa potvrdí nová hodnota príkazu Take Profit a objaví sa v údajoch o pozícii v záložke Obchodovanie na spodnej strane obchodnej platformy.

 

take profit, pokyn

 

Pokiaľ nie je tlačidlo Zmeniť ... aktívne, možnou príčinou je, že nová hodnota príkazu Take Profit nebola zadaná správne. Úroveň príkazu Take Profit by mala byť:

  • pre dlhé pozície - vyššia ako aktuálna trhová cena,
  • pre krátke pozície - nižšia ako aktuálna trhová cena,

 

Nová úroveň príkazu Take Profit by nemala byť ku skutočnej trhovej cene bližšie než je stanovený limit pre daný trh, rovnako ako v prípade príkazu Stop Loss.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij