EURUSD 1.1336 USDJPY 110.68 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.597 EURPLN 4.3331 USDPLN 3.8230
EURUSD 1.1336 USDJPY 110.68 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.597 EURPLN 4.3331 USDPLN 3.8230

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Otvorené transakcie možno ochrániť pred nepredvídateľnými stratami a negatívnym scenárom pomocou príkazov Stop Loss

Všeobecné pravidlo

Príkazy Stop obmedzujú možné finančné straty, za určitých trhových podmienok však môžu tiež viesť k predčasnému uzavretiu pozície.

Pre použitie príkazov Stop Loss existuje niekoľko dôvodov, najčastejšie sú spojené so situáciami, kedy:.

  • obchodník chce obmedziť možné straty na určitú úroveň, napríklad - chce sa uistiť, že nech sa stane čokoľvek, strata transakcie nepresiahne 40 bodov.
  • existuje určitá cenová hladina, považovaná pre ďalší vývoj situácie na trhu za kľúčovú. Výška tejto hladiny môže mať psychologické (v okolí určitých čísel, napr. 1,50 za EUR), technické hodnoty ako sú podpora (support), či odpor (resistance) a iné hodnoty získané technickou analýzou alebo akékoľvek iné dôvody.
  • obchodník používa vopred určenú obchodnú stratégiu, buď ručnú alebo automatickú, podľa ktorej sa predpokladá, že príkaz Stop Loss je nastavený pre každú otvorenú pozíciu podľa obchodného plánu. To môže byť založené na niektorých technických ukazovateľoch, napr. kĺzavom priemere Moving Average, ukazovateli Parabolic SAR alebo iných faktoroch.

 

Samozrejme je možné nájsť mnoho iných dobrých dôvodov. Niektorí obchodníci môžu mať naopak pocit, že pre nastavenie príkazu nie sú žiadne dobré dôvody, pretože:

 

  • príliš "tesný" príkaz Stop Loss môže spôsobiť, že bude pozícia uzatvorená predčasne. Môže sa stať, že tesne pred silným pohybom predpovedaným smerom sa trh mierne rozkýva opačným smerom, a pozícia bude uzavretá len chvíľku pred okamihom, kedy by začala prinášať zisk,
  • príliš "vzdialený" príkaz Stop Loss môže spôsobiť, že pozícia bude uzavretá príliš neskoro vo vzťahu ku zmenovému signálu obchodu, vyplývajúcemu z použitého obchodného systému, a z toho dôvodu budú zaznamenané vyššie straty (alebo sa dosiahne nižšieho zisku),
  • mnohí obchodníci môžu pociťovať psychologickú bariéru v súvislosti so zvažovaním negatívneho scenára všeobecne, a predovšetkým s nastavením úrovne príkazu Stop Loss. Príkaz Stop Loss predstavuje presnú hranicu, pri ktorej je pozícia uzavretá, ak sa vývoj situácie na trhu obráti nesprávnym smerom. V takom prípade ľudská prirodzenosť radí, že "nádej umiera posledná".

 

Konečné rozhodnutie patrí každému jednotlivému obchodníkovi a malo by byť založené na skúsenostiach a posúdení situácie na danom trhu. V každom prípade sa pri obchodovaní veľmi odporúča stanoviť stratégiu riadenia rizík a touto stratégiou sa riadiť. Viac informácií na túto tému možno nájsť v našej sekcii  Riadenie rizík.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij