EURUSD 1.1338 USDJPY 110.68 USDCAD 1.3222 EURCZK 25.624 USDCZK 22.592 EURPLN 4.3312 USDPLN 3.8206
EURUSD 1.1338 USDJPY 110.68 USDCAD 1.3222 EURCZK 25.624 USDCZK 22.592 EURPLN 4.3312 USDPLN 3.8206

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

K vymedzeniu nového podmieneného príkazu je potrebné nastaviť typ príkazu, úroveň aktivácie a objem obchodu - možno nastaviť priamo z grafu

Všeobecné pravidlo

Podmienené príkazy možno nastaviť tak, že pokiaľ nebudú vykonané, vyprší automaticky v určitý okamih.

Nový podmienený príkaz možno nastaviť priamo z grafu a všetky parametre príkazov môže obchodník tiež definovať ručne. Obchodník môže nastavené podmienené príkazy meniť alebo odstrániť až do okamihu, keď sú vykonané alebo automaticky vypršia. Príkazy možno tvoriť, upravovať a odstraňovať v dobe, kedy je daný trh otvorený.

 

Nastavenie nového čakajúceho pokynu

 

Najjednoduchším spôsobom nastavenia nového pokynu s podmieneným príkazom je kliknúť pravým tlačidlom myši na graf zvoleného trhu v blízkosti úrovne, na ktorej bude nový pokyn nastavený. Zo zobrazeného kontextového menu sa vyberie možnosť Obchodovanie - Nový pokyn, kde v type pokynu vyberáme "Čakajúci pokyn", ktorý má byť nastavený.

 

Pokiaľ má obchodník v úmysle nastaviť podmienené príkazy v úrovni nad aktuálnou trhovou cenou, má na výber príkazy "Buy Stop", "Sell Limit" alebo "Buy stop limit" na danej cenovej úrovni - pozri príklad uvedený nižšie.

 

Pre nastavenie ceny, ktorej výška sa nachádza pod úrovňou aktuálnej trhovej ceny, sú zvyčajne k dispozícii príkazy "Sell Stop", "Buy Limit" a "Sell stop limit".

 

Po zvolení "Čakajúceho pokynu" sa objaví nasledujúce okno:

 

take profit, pokyn

 

Tu možno vymedziť:

 • Typ - typ príkazu, na mimoburzovom trhu sú najrozšírenejšími príkazmi "Buy Limit", "Sell Limit", "Buy Stop", "Sell Stop" aj pokročilejšie príkazy "Buy stop limit" a "Sell stop limit",
 • Objem - počet kontraktov, ktoré majú byť otvorené pri plnení príkazu,
 • Cena - cenová úroveň, pri ktorej bude príkaz aktivovaný,
 • Príkazy Stop Loss a Take Profit - voliteľná možnosť zadať príkazy Stop Loss a Take Profit pre plánovanú novú pozíciu. Budú nastavené, akonáhle bude pozícia otvorená.
 • Platnosť - ako dlho by podmienený príkaz mal byť aktívny. Môže byť platný do svojho vykonania, alebo kým nebude zrušený, vypršať na konci aktuálneho dňa alebo v stanovený okamih;
 • Komentár - pre daný pokyn možno zapísať poznámku, ak má pokyn nejaké zvláštne rysy, ktoré si chce obchodník zapamätať..

 

Ak bude nový pokyn s podmieneným príkazom nastavený správne, bude tlačidlo "Zadať pokyn" aktívne. Kliknutím na toto tlačidlo je nový pokyn zadaný.

 

Ak nebude tlačidlo "Zadať pokyn" aktívne, možnou príčinou je nesprávne stanovená cenová úroveň aktivácie. Správna úroveň by mala spĺňať tieto podmienky:

 • pre príkazy "Buy Stop" a "Sell Limit" by mala byť aktivačná cena vyššia ako aktuálna trhová cena a navyše by aktivačná cena nemala byť bližšie ku skutočnej trhovej cene ponuky ako limit stanovený pre daný trh,
 • pre príkazy "Sell Stop" a "Buy Limit" by aktivačná cena mala byť nižšia ako aktuálna trhová cena a nemala by byť bližšie skutočnej trhovej cene dopytu ako je limit stanovený pre daný trh.

 

Úprava a odstránenie čakajúcich pokynov

Čakajúci pokyn možno upraviť či odstrániť dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši na tento pokyn. Na obrazovke sa objaví nové okno.

 

take profit, pokyn

 

Podmienený pokyn možno jednoducho odstrániť kliknutím na tlačidlo "Zrušiť". Na obrazovke by sa malo okamžite objaviť potvrdenie zrušenia pokynu.

 

Pri úprave pokynu možno zmeniť:

 • aktivačnú cenu čakajúceho pokynu (v poli Cena),
 • nastaviť pre plánovanú novú pozíciu príkazy Stop Loss alebo Take Profit (v poli Stop Loss, respektíve Take Profit),
 • typ vypršania platnosti príkazu - aktívny do svojho vykonania alebo do zrušenia, vypršania na konci aktuálneho dňa ("Dnes") alebo v stanovený okamih ("Určiť").

 

Ak budú úpravy zadané správne, bude tlačidlo "Zmeniť" aktívne. Akonáhle sa na neho klikne, platforma zašle žiadosť o úpravu a na obrazovke by sa malo objaviť príslušné potvrdenie.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij