EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Podmienené príkazy umožňujú automatickú reakciu na niekoľko možných scenárov budúceho vývoja situácie na trhu

Všeobecné pravidlo

Limitné príkazy sú vhodnejšie pre trhy, u ktorých sa predpokladá obchodovanie v úzkom pásme, zatiaľ čo podmienené príkazy stop umožňujú využiť možného prerazenia hranice.

Podmienené príkazy môžu byť užitočné, kedykoľvek má obchodník konkrétne očakávania vo vzťahu k budúcemu vývoju situácie na trhu. Všeobecne sa limitné príkazy lepšie hodia pre trhy, u ktorých sa očakáva stabilita, zatiaľ čo príkazy stop umožňujú využiť možné prerazenie hranice určitého pásma

 

Podmienené limitné príkazy (Buy Limit, Sell Limit)

Predpokladajme, že obchodník sleduje trh, ktorý pretrváva v úzkom horizontálnom trende, a očakáva, že situácia po určitú dobu zostane rovnaká. Z grafu vyplýva, že sa cena na trhu s menovým párom USD/CHF pohybuje v pásme ohraničenom hodnotami 1,000 a 1,0200. V takom prípade možno uvažovať o podmienených príkazoch, ktoré umožnia túto situáciu využiť, a:

  • nakupovať v okamihu, keď sa cena nachádza v spodnej časti tohto pásma, pomocou príkazu Buy Limit, napríklad pri hodnote 1,0010 a/alebo,
  • predávať v okamihu, keď cena dosiahne hornej časti tohto pásma, pomocou príkazu Sell Limit, napríklad pri hodnote 1,01180.

 

V zásade sa môže uvažovať o podmienených príkazoch Buy Limit and Sell Limit vždy, keď je možné očakávať, že sa trh bude dočasne pohybovať jedným smerom (dolu - v prípade príkazu Buy Limit, a hore - v prípade príkazu Sell Limit) a potom sa vráti na predošlú cenovú úroveň.

 

Podmienené príkazy stop (Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit)

Účelom príkazov stop je využiť možné prerazenie (break out) hranice konsolidačného pásma. Podľa zásad technickej analýzy platí, že čím dlhšie trvá konsolidácia, tým silnejší môže byť potenciálny trhový pohyb po jej prerazení. Aj keď to znie sľubne, zostáva otázka, akým smerom sa prieraz uskutoční. Pre využitie tohto pohybu, za pomoci podmienených príkazov, je možné tieto príkazy nastaviť v oboch smeroch.

 

Ako to prebieha v praxi? Predpokladajme, že sa trh s menovým párom GBP/USD drží v pásme medzi hranicami 1,53300 a 1,54030 a obchodník očakáva v najbližšej dobe prerazenie týchto hraníc. Smer budúceho pohybu nie je známy, predpokladá sa však, že akonáhle trh opustí pásmo, nastane nový trend a pohyb bude pokračovať. V tomto prípade môže obchodník uvažovať o týchto možnostiach:

  • nakupovať, ak trh prekročí úroveň 1,54030, nastavením príkazu Buy Stop na cenu 1,54100 (napríklad) a očakávať, že vzostupný pohyb bude pokračovať,
  • predávať, ak trh klesne pod úroveň 1,53300, nastavením príkazu Sell Stop na cenu 1,53000 (napríklad) a očakávať, že klesajúci trend bude pokračovať.

 

Obchodník v podstate môže mať záujem o podmienené príkazy Buy Stop a Sell Stop, kedykoľvek očakáva, že trh opustí súčasné cenové pásmo a v tomto trende bude pokračovať. Pokiaľ naviac projektovaný scenár obsahuje predpoklad, že sa bezprostredne po prerazení hranice trh stiahne späť (retrace) a potom bude pokračovať v začatom pohybe, možno uvažovať o príkazoch Buy Stop Limit a Sell Stop Limit.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij