EURUSD 1.1335 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.598 EURPLN 4.3294 USDPLN 3.8201
EURUSD 1.1335 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.598 EURPLN 4.3294 USDPLN 3.8201

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Na trhu Forex dochádza vďaka rozdielu medzi úrokovými sadzbami, súvisiacimi s konkrétnymi menami v každom menovom páre, ku každodennému vyrovnávaniu tohto rozdielu pomocou swapových bodov

Všeobecné pravidlo

Aktuálne sadzby swapových bodov. a iné údaje o trhoch možno zobraziť kliknutím pravého tlačidla myši na vybraný trh v okne Prehľad trhov v rámci platformy MetaTrader

 

Z kontextového menu je potrebné vybrať možnosť Vlastnosti

Kontrakty na vyrovnanie rozdielu môžu byť založené na rôznych menových pároch, komoditách, akciách a ďalších inštrumentoch. V prípade mien a iných nástrojov, založených na okamžitých trhových cenách, musia byť pre správne vykonanie transakcie zohľadnené ako úroveň úrokových sadzieb tak náklady spojené s držaním podkladového aktíva.

 

Ak má obchodník dlhú pozíciu pre aktívum s významne vyššou úrokovou sadzbou, ako má druhé aktívum v páre, odrazí sa táto skutočnosť na účte v podobe kladných swapových bodov. A naopak, dlhá pozícia pre aktívum s nízkou úrokovou sadzbou vyústi v záporné swapové body.

 

Swapové body

 

Predpokladajme, že aktuálne má euro významne vyššiu úrokovú sadzbu ako americký dolár. To znamená, že:

  • ak obchodník kúpil kontrakt na menový pár EUR/USD, má dlhú pozíciu v eurách (s vyššou úrokovou sadzbou) a krátku pozíciu v USD (amerických dolároch) - v takom prípade by mali byť swapové body kladné,
  • ak obchodník predal kontrakt na menový pár EUR/USD, má krátku pozíciu v eurách a dlhú pozíciu v USD (s nižšou úrokovou sadzbou) - swapové body by mali byť záporné.

 

Ak sú CFD založené na okamžitých cenách komodít (predovšetkým kovov), vychádzajú swapové body z rozdielu medzi úrokovou sadzbou amerických dolárov a nákladmi spojenými s držaním podkladového aktíva danej  komodity. Náklady spojené s držaním podkladového aktíva (cost of carry) v podstate predstavujú náklady na skladovanie a poistenie komodít. 

 

V praxi to znamená:

  • ak obchodník kúpil kontrakt na striebro, má dlhú pozíciu v striebre a krátku v amerických dolároch. Swapové body budú záporné v dôsledku nákladov na držanie aktíva, spojených s dlhou pozíciou v striebre
  • ak obchodník predal kontrakt na striebro, má krátku pozíciu v striebre a dlhú pozíciu v amerických dolároch. Ak je rozdiel medzi úrokovými sadzbami na americké doláre a nákladmi na držanie striebra významný, swapové body by mali byť kladné.

 

U kontraktov na vyrovnanie rozdielu, založených na cenách termínových kontraktov (futures), je problematika swapových bodov oveľa jednoduchšia. Tu skrátka neexistujú.

 

Ako swapové body fungujú v praxi?

 

Príklad

Investor má pozíciu na trhu s menovým párom GBP/USD, 1 kontrakt cez noc. Aktuálne swapové body sú dané takto (napríklad):

  • GBP/USD - dlhá pozícia 1,4 bodu
  • GBP/USD - krátka pozícia -2,2 bodu.

 

Pre výpočet hodnoty swapových bodov v EUR možno použiť nasledujúci vzorec:

Hodnota 1,4 bodu = 1,4 * bod 0,0001 * nominálna hodnota 100 000 = 14 (USD)

Hodnota -2,2 bodů = -2,2 * bod 0,0001 * nominálna hodnota  100 000 = -22 (USD)

 

Za predpokladu, že kurz EUR/USD je 1,12500:

Hodnota 1,4 bodu v EUR = 14 USD : 1,12500 EUR/USD = 12,4 EUR

Hodnota -2,2 bodu v EUR = -22 USD : 1,12500 EUR/USD = -19,5 EUR

 

Podrobný výpočet hodnoty bodu (pipu) je uvedený v  príslušnej časti

 

Otvorené pozície sa upravujú o swapové body v 0:00 hodín. V stredu je hodnota upravená o swapové body za celý víkend.

 

Pripočítané alebo odčítané swapové body pre otvorenú pozíciu budú zobrazené v stĺpci Swap, pri údajoch o pozícii v okne Nástroje, v záložke Obchodovanie, na spodnej strane pracovnej plochy MetaTrader.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij