EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8236
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8236

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Na rozdiel od tradičných burzových nástrojov možno s najrozšírenejšími CFD obchodovať 24 hodín denne, s pomerne nízkymi požiadavkami na počiatočný kapitál

Všeobecné pravidlo

Pre účely diverzifikácie investičného portfólia možno využiť kontrakty na vyrovnanie rozdielu, založených na rôznych podkladových aktívach. 

Ak sa obchodník už zoznámil s tradičnými burzami cenných papierov a práve podniká prvé kroky vo svete obchodov s menami, komoditami a inými nástrojmi, využívajúcimi kontrakty na vyrovnanie rozdielov, všimne si mnohých podobnýgrafy onlinech znakov, ale je tu aj niekoľko rozdielov, o ktorých je potrebné sa zmieniť :

 

 

Zvláštnosti trhu

 

Čas obchodovania  – s burzovými nástrojmi sa obchoduje v pracovnej dobe príslušných búrz cenných papierov. Zatiaľ čo niektoré kontrakty na vyrovnanie rozdielov sú založené na burzových nástrojoch - a podľa toho je obmedzený čas obchodovania s nimi, s menami a niektorými komoditami možno prostredníctvom CFD obchodovať od nedele do piatku, 24 hodín denne.

 

Centralizované a decentralizované trhy  – s burzovými nástrojmi sa obchoduje na určených burzách, a preto možno tento spôsob nazvať centralizovaným. V prípade mien a niektorých komodít, napr. zlata a striebra, prebieha obchodovanie v rôznych finančných centrách po celom svete a túto štruktúru tu považujeme za decentralizovanú.

 

Likvidita – likvidita burzy cenných papierov sa mení podľa obľúbenosti každého nástroja, v niektorých prípadoch obmedzuje možnosť vykonania transakcie za danú cenu. Je príznačné, že likvidita každého nástroja CFD umožňuje vykonať transakciu až k limitu stanovenému brokerom.

 


 

Charakteristiky nástroja

 

Riziká a finančná páka  – obchodovanie s CFD je spojené s vyššími rizikami než v prípade futures a predovšetkým akcií, s ktorými sa obchoduje na burzách cenných papierov. To vyplýva zo skutočnosti, že u CFD je oveľa dostupnejšia finančná páka - v mnohých prípadoch na obchodovanie s týmito nástrojmi stačí záloha vo výške 1% nominálnej hodnoty kontraktu.

 

Náklady  - náklady na burzovú transakciu predstavuje provízia. Nepriamymi nákladmi na transakciu s CFD je rozpätie (spread) - rozdiel medzi cenou dopytu a ponuky, ktorý bol pri transakcii dosiahnutý.

 

Ceny a spread  – obchody na burzách cenných papierov môžu byť uskutočnené okamžite za dopytovú a ponukovú cenu, pričom príkazy môžu byť nastavené na akúkoľvek hodnotu medzi týmito cenami, dostupnosť cien je však obmedzená likviditou trhu. V prípade CFD je nákupná transakcia vždy vykonaná za cenu ponuky a predajná transakcia za cenu dopytu.


 

Obchodná platforma

 

Grafy online  – v prípade burzových nástrojov môže byť docela ťažké získať kvalitné grafy cien akcií, futures a ostatných nástrojov v reálnom čase. S CFD a platformou MetaTrader  možno sledovať a analyzovať cenu a grafy všetkých kótovaných nástrojov v reálnom čase.

 

Ceny v reálnom čase  – prístup k cenám finančných nástrojov kótovaných na burzách v reálnom čase zvyčajne podlieha niekoľkým obmedzeniam. Keďže sa s nástrojmi CFD obchoduje na mimoburzovom trhu, môžu investori zvyčajne sledovať cenu v reálnom čase bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij