EURUSD 1.1336 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.597 EURPLN 4.3330 USDPLN 3.8228
EURUSD 1.1336 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.597 EURPLN 4.3330 USDPLN 3.8228

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Finančná páka umožňuje dosiahnuť potenciálne vyššieho výnosu z investície za cenu prijatia vyššieho rizika ako v prípade štandardných investícií

Všeobecné pravidlo

Väčšie finančné riziko vždy znamená možnosť ako vyššieho zisku, tak vyššej straty.

Pri obchodovaní s nástrojmi CFD stačí poskytnúť zálohu (maržu, margin), dosahujúcu len časť nominálnej hodnoty. U mien stačí iba 1% nominálnej hodnoty kontraktu a všeobecne záleží na druhu podkladového aktíva.

 

To znamená:

  • 1 kontrakt na USD/CHF, nominálna hodnota 100 000 USD, záloha = 100 000 USD * 1% = 1000 USD, za predpokladu, že kurz EUR/USD je 1,250 rovná sa 800 EUR
  • 0,1 kontraktu na GBP/USD, nominálna hodnota 10 000 GBP, záloha = 10 000 GBP * 1% = 100 GBP, za predpokladu, že kurz EUR/GBP = 0,73 rovná sa 137 EUR

 

Inými slovami, finančná páka predstavuje vzťah marže (marginu) k nominálnej hodnote transakcie. Ak sa podľa špecifikácie kontraktu požaduje 1% marže, maximálna páka v tomto prípade činí 1/100. Možno ju nazvať maximom, pretože pre otvorenú pozíciu môžu byť ako margin v skutočnosti použité všetky peniaze, ktoré sú v daný okamih k dispozícii na účte.

 

Treba vziať tiež na vedomie, že výška počiatočnej marže je závislá na výške obchodného účtu. Prehľad marží jednotlivých kontraktov nájdete v sekcii Obchodné info.

 

Príklad

Ako to funguje v praxi? Predstavme si, že obchodník má na obchodnom účte 3 000 EUR a nemá otvorené žiadne pozície. Obchodná platforma zobrazuje, že Zostatok aj Majetok činí 3 000 (EUR). K otvoreniu 0,1 kontraktu na menový pár GBP/USD je potreba margin vo výške najmenej 73 EUR. Všimnite si, že v tomto prípade, keď nie sú otvorené žiadne ďalšie pozície, možno všetky peniaze na účte použiť ako margin pre novú pozíciu. To znamená, že v praxi je v tomto prípade skutočne použitá páka nižšia ako 1: 100 a rovná sa:

 

Skutočná páka = disponibilný margin 3 000 EUR  : nominálna hodnota 0,1 kontraktu (10 000 GBP : EURGBP 0,73) = 3 000:13700= 1/4

 

Ak by bola v našom príklade pozícia otvorená, obchodná platforma ohlási, že sa Marža rovná 73;

Voľná marža = 2 927, -  a Úroveň marže je 4109 %.

 

Úroveň marže je v podstate vyjadrenie pomeru Majetku a Marže, kedy:

Majetok = Zostatok + Zisk/Strata otvorených pozícií a

Úroveň marže = Majetok/Marža * 100

 

Pozn.:

V prípade, že úroveň marže klesne na hranicu 30%, je automaticky uplatnený tzv. margin call, kedy sa v danú chvíľu uzatvára najstratovejšia pozícia obchodníka. Táto funkcia je nastavená automaticky, čím je obchodník uchránený od možného debetu na svojom obchodnom účte.

 

Stručne povedané, mechanizmus finančnej páky umožňuje obchodovať s kontraktmi na vyrovnanie rozdielu (CFD) so značne vyššími nominálnymi hodnotami, ako predstavuje skutočný fyzický vklad na obchodnom účte investora. To umožňuje prevziať významne vyššie finančné riziko než v prípade konvenčnejších nástrojov, napr. akcií.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij