EURUSD 1.1335 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.598 EURPLN 4.3317 USDPLN 3.8222
EURUSD 1.1335 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.598 EURPLN 4.3317 USDPLN 3.8222

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Najčastejšie sledované druhy grafov sú čiarové a stĺpcové grafy, pričom čiarové grafy poskytujú rýchly prehľad a stĺpcové grafy väčšie množstvo informácií

Základná myšlienka

Čiarové grafy môžu byť užitočné pri analýze strednodobých a dlhodobých trendov

 

V technickej analýze sa používajú rôzne druhy grafov, ktoré zobrazujú pohyb ceny v priebehu daného obdobia. Výber grafu záleží na investorovi. Najrozšírenejšie sú čiarové grafy - najčastejšie sa používajú v médiách na zobrazenie pohybov priemerných cien.

 

Ďalšími v poradí sú stĺpcové grafy a japonské sviečky (tiež známe ako sviečkové grafy), ktorým investori aj obchodníci dávajú prednosť pre ich všestrannosť a množstvo podaných informácií. Ďalšími typmi grafov sú lesný graf, graf point and figure atď.

 

Čiarové grafy (Line charts)

 

Čiarové grafy sú pre svoju jednoduchosť prednostne využívané médiami. Zobrazujú cenu (obvykle priemernú alebo zatváraciu) aktív (napr. komodít alebo mien), počas vopred stanoveného, napr. trojmesačného obdobia. Sú užitočné pre rýchle získanie prehľadu o strednodobom či dlhodobom trende aktíva.

 

technicka-analyzacarove-a-sloupcove-grafy

 

Ako ich zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • stlačte tlačidlo Čiarový graf (Line chart) alebo
  • ísť na - Grafy (Charts) - a vyberte Čiarový graf ("Line chart") alebo
  • stlačte Alt + 3

 

 

Stĺpcové grafy (Bar charts)

 

Stĺpcové grafy, niekedy nazývané tiež OHLC (open-high-low-close), sú grafickým vyjadrením cenových úrovní za určité obdobie. Sú znázornené jednou zvislou čiarou a dvomi vodorovnými krátkymi čiarkami z každej strany zvislej čiary, v mieste, kde zvislá čiara predstavuje pohyb ceny za časovú jednotku (napr. 1, 5, 10 minút).

 

technicka-analyzacarove-a-sloupcove-grafy

 

V začiatočnom okamihu časovej jednotky je uvedená "otváracia" úroveň/cena a vodorovná čiarka sa zobrazí na ľavej strane zvislej čiary. "Zatváracia" úroveň/cena sa zobrazí rovnakým spôsobom (ale na pravej strane zvislej čiary) a môže byť vyššia alebo nižšia ako otváracia cena. Počas uvedeného obdobia sa zobrazujú maximálne ("High") a minimálne ("Low") ceny, na ktorých závisí dĺžka zvislej čiary, pretože "Low" sa nachádza v najnižšej časti čiary (najnižšia cenová úroveň v danej časovej jednotke) a "High" sa nachádza v najvyššej časti čiary (najvyššia cenová úroveň v danej časovej jednotke).

 

technicka-analyzacarove-a-sloupcove-grafy

 

Ako ho zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • stlačte tlačidlo Stĺpcový graf (Bar chart)
  • vyberte "Stĺpcový graf" ("Bar Chart") z menu "Grafy" ("Charts")
  • alebo stlačte Alt + 1

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij