EURUSD 1.1333 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.602 EURPLN 4.3315 USDPLN 3.8224
EURUSD 1.1333 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.602 EURPLN 4.3315 USDPLN 3.8224

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Trendové čiary sú najzákladnejšími nástrojmi, ktoré umožňujú identifikáciu aktuálneho smerovania trhu a možných okamihov jeho zvratu

Všeobecné pravidlo

Trendové čiary nielen naznačujú, akým smerom sa uberá trh, ale tiež prinášajú informácie o prípadných hladinách odporu a podpory.

Rozlišujú sa stúpajúce, klesajúce a horizontálne trendové čiary.

 

Stúpajúce trendové čiary

Stúpajúce trendové čiary sú obvykle určené spojením lokálnych trhových miním priamkou, pričom každé z týchto miním má vyššiu hodnotu ako minimum predchádzajúce. V prípade sviečkového grafu sa spoja spodné knôty sviečok. Stúpajúce trendové čiary sa využívajú na identifikáciu vzostupného trendu.

 

trendline, ascending

 

Klesajúce trendové čiary

Klesajúce trendové čiary sa využívajú na identifikáciu klesajúceho trendu spojením radu lokálnych maxím priamkou, pričom každé z týchto maxím má nižšiu hodnotu ako maximum predchádzajúce.

Priamka spája najvyššie hodnoty čiarových grafov alebo horné knôty vo sviečkových grafoch.

 

descending, trendline

 

Horizontálne trendové čiary

Horizontálne trendové čiary sa delia na horné (línie odporu - rezistencie) a dolné (línie podpory - supporty) trendové čiary. Tieto dve trendové čiary sú dôležité pri identifikácii pokračovaní alebo zvratu trendu. Línia podpory sa zvyčajne definuje ako hladina, na ktorej je záujem o nákup aktíva dostatočne silný, aby prekonal tlak na predaj tohto aktíva.

 

horizontal, trendline

 

Tento jav možno často pozorovať pri striedavom raste a poklese cien, pričom cena neklesne pod líniu podpory, alebo aspoň po určitú dobu. To isté možno pozorovať u línie odporu, ktorá sa vzťahuje k maximálnym hodnotám.

 

Tieto dve línie - podpory a odporu - tvoria základ pre prvú formáciu zvanú horizontálny kanál.

 

Ako ich zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • Trendové čiary možno znázorniť v grafe pomocou nástrojov "Nakresliť trendovú čiaru" alebo "Horizontálna čiara".
  • Možnosť "Nakresliť trendovú čiaru" je dostupná priamo kliknutím na ikonu alebo výberom "Vložiť / Objekty" z menu;
  • K zakresleniu horizontálnej čiary možno použiť ikonu "Horizontálna čiara" v paneli hlavného okna platformy MetaTrader 5;

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij