EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Chcel by som sa naučiť obchodovať, ako mám začať?

Prvým krokom je zoznámiť sa so všetkými základnými informáciami, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach a s ich pomocou si vytvoríte obraz o obchodovaní a činiteľoch, ktoré ovplyvňujú trhové ceny. Založte si zadarmo a bez akýchkoľvek podmienok demo účet, kde zistíte, ako kolíšu ceny mien, komodít a ďalších aktív, ako tieto ceny reagujú na správy a ako s týmito aktívami obchodovať. Tiež sa môžete dozvedieť, ako fungujú oscilátory a iné nástroje - a to všetko zadarmo! Až získate sebaistotu, môžete si založiť skutočný účet, bez toho, aby ste si museli sťahovať ďalšiu aplikáciu.

Čím môže byť nástroj Fibonacciho spätné pohyby užitočný pri obchodovaní?

Finonacciho spätné pohyby (Fibonacci retracement) patria k sérii obľúbených nástrojov Fibonacciho analýzy. Táto metóda umožňuje investorovi nájsť potenciálnu úroveň podpory a odporu pre daný trhový trend. Túto techniku spolu s Elliottovými vlnami možno použiť na určenie možných cenových cieľov. Fibonacciho obraty nájdete v časti venovanej Fibonacciho analýze.

Čo je technická analýza?

Technická analýza je metóda pozorovania grafov s historickými cenami pre účely identifikácie trhového trendu a okamihov, kedy sa tento trend môže zmeniť. Technická analýza používa na vyhodnotenie pohybov cien a rôznych podmienok na trhu niekoľko nástrojov.

Čo ponúkajú sviečkovej grafy v porovnaní s bežnými stĺpcovými grafmi?

Japonské sviečky čiže sviečkové grafy sa veľmi podobajú stĺpcovým grafom, podávajú však rýchle informácie o prípadnom raste či poklese cien, čo je znázornené farbou tela sviečky. Informácie o funkcii týchto grafov nájdete v časti venovanej grafom.

Existuje nástroj, ktorý by ukázal priemernú cenu na trhu za dané obdobie?

Investorov niekedy zaujíma hladina priemerných cien za vopred stanovené obdobie, napr. priemer za predchádzajúcich 15 časových úsekov alebo dokonca za 54 časových úsekov. Existuje mnoho nástrojov, ktoré zobrazujú alebo používajú taký priemer, najrozšírenejšími z nich sú kĺzavé priemery - informácie o kĺzavých priemeroch nájdete v časti venovanej indikátorom trendu.

Existujú formácie, ktoré môžu pomôcť pri prognózovaní cieľovej ceny?

Formácie sú vizuálnymi pomôckami, ktoré pomáhajú identifikovať trendy, ale niektoré z nich môžu tiež poskytovať určité vodidlá pre stanovenie možných cenových cieľov. Príkladom takej formácie, ktorá údajne podáva túto informáciu, môžu byť symetrické trojuholníky. O ich vlastnostiach sa môžete dozvedieť viac v časti venovanej formáciám.

Je technická analýza pre obchodovanie dostatočná, alebo sú pre úspešné obchodovanie nutné ešte ďalšie nástroje?

Úspešné obchodovanie veľmi závisí na stratégii jednotlivého obchodníka. Obchodníci obvykle kombinujú technickú a fundamentálnu analýzu a hľadajú prístup, ktorý by vyhovoval požiadavkám jednotlivca. Na našich obchodných platformách MetaTrader 4 MetaTrader 5 je k dispozícii dlhý rad nástrojov potrebných k úspešnému obchodovaniu na základe technickej analýzy.

Môžu oscilátory dávať signály k nákupu a/alebo predaji?

Niektoré oscilátory môžu dávať nákupné/predajné signály, napr. kĺzavé priemery či Awesome Oscillator. Navštívte, prosím, časť venovanú jednotlivým oscilátorom, v ktorej sa dozviete, ako tieto signály vznikajú.

Potrebujem osobitný program, ak chcem uplatňovať technickú analýzu?

Nie. Stačí používať iba naše aplikácie MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Obsahujú. Obsahuje všetko potrebné, od rôznych grafov cez veľký počet ďalších nástrojov, vrátane Fibonacciho a Gannovej analýzy, až po možnosť vytvorenia vlastných automatizovaných trhových mechanizmov - to všetko je k dispozícii zdarma na našej platforme.

Z čoho vychádza Gannova analýza?

Gannova analýza, vytvorená Williamom Delbertom Gannom, vychádza z prirodzeného zákona, geometrických pomerov a nakoniec zo zákona vibrácie, ktorý Gann sám sformuloval. Prirodzený zákon analyzuje ľudskú povahu a morálne činy, geometrické pomery kružnice, štvorca a trojuholníka použil Gann na prognózovanie trendov a cien. A konečne, základom zákona vibrácie je predpoklad, že každé aktívum má svoj vlastný pohyb (vibráciu), a ak je táto vibrácia v rovnováhe, cena sa rovnomerne vyvíja jedným smerom a tvorí trend. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v časti venovanej Gannovej analýze.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij