EURUSD 1.1332 USDJPY 110.63 USDCAD 1.3148 EURCZK 25.640 USDCZK 22.616 EURPLN 4.3309 USDPLN 3.8230
EURUSD 1.1332 USDJPY 110.63 USDCAD 1.3148 EURCZK 25.640 USDCZK 22.616 EURPLN 4.3309 USDPLN 3.8230

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Fibonacciho analýza je založená na "zlatom pomere" - vlastnosti nekonečného čísla objaveného Fibonaccim

Všeobecné pravidlo

Fibonacciho zlatý pomer sa uplatňuje v niekoľkých nástrojoch technickej analýzy, ktorých cieľom je obvykle stanovenie bodov, v ktorých môže dôjsť k obratu prevažujúcej trhovej tendencie

Techniky Fibonacciho analýzy vychádzajú z charakteristík čísla objaveného Leonardom Fibonaccim v 13. storočí.

 

Fibonacci analyzoval postupnosť čísel, začínajúci číslami 0 a 1, v ktorej sa každé následné číslo vypočíta súčtom dvoch čísel predchádzajúcich. Fibonacci objavil, že túto postupnosť charakterizuje zaujímavý rys - čím sú čísla v postupnosti vyššie, tým viac sa podiel každých dvoch po sebe idúcich čísel blíži nekonečnému číslu 1,6182 [...].

 

fibonacci analysis

 

Fibonacci analyzoval postupnosť čísel, začínajúci číslami 0 a 1, v ktorej sa každé následné číslo vypočíta súčtom dvoch čísel predchádzajúcich. Fibonacci objavil, že túto postupnosť charakterizuje zaujímavý rys - čím sú čísla v postupnosti vyššie, tým viac sa podiel každých dvoch po sebe idúcich čísel blíži nekonečnému číslu 1,6182 [...].

 

Zlaté číslo sa používa aj na finančných trhoch, a síce v prognostických a rozhodovacích metódach. Iným kľúčovým číslom je 0,6182, ktoré vznikne vydelením čísla z Fibonacciho postupnosti číslom následným, alebo odpočítaním jedničky od zlatého čísla.

 

fibonacci sequence

 

Medzi nástroje založené na teóriách, z ktorých vychádzajú Fibonacciho čísla, patria: Fibonacciho vejáre, oblúky, časové pásma, obraty, kanály a expanzie, z ktorých najrozšírenejšie sú Fibonacciho obraty.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij