EURUSD 1.1302 USDJPY 113.37 USDCAD 1.3392 EURCZK 25.764 USDCZK 22.777 EURPLN 4.2889 USDPLN 3.7947
EURUSD 1.1302 USDJPY 113.37 USDCAD 1.3392 EURCZK 25.764 USDCZK 22.777 EURPLN 4.2889 USDPLN 3.7947

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Fibonacciho časové pásma sú nástrojom, ktorý sa zameriava nielen na dynamiku cien, ale tiež na časovú stránku obchodovania

Všeobecné pravidlo

Účinnosť nástroja Fibonacciho časových pásiem je možné na danom trhu overiť pomocou grafov s historickými údajmi

Cieľom Fibonacciho analýzy časovým pásiem je určiť budúce okamihy, kedy nastanú významné zmeny cien.

 

Táto metóda vychádza z Fibonacciho postupnosti, tzn., že každá zvislá priamka (časový interval) zodpovedá číslu tejto postupnosti - 1, 2, 3, 5, 8, 13 .... Do historického grafu s významnými trhovými pohybmi by sa mali umiestniť dva východiskové body Fibonacciho časových pásiem - významné lokálne minimá či maximá.

 

Fibonacci Time zones, golden ratio

 

Potom by každá z následných zvislých priamok v grafe mala určovať okamihy možných významných zmien ceny a/alebo zvratov v trende.

 

Prečítajte si taktiež všeobecný úvod  Fibonacciho teórie.

 

Ako ich zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • vyhľadajte dvojicu významných trhových extrémov - minimum, maximum alebo obe hodnoty;
  • v menu MetaTrader 5 zvoľte "Vložiť"/"Objekty"/ "Fibonacci" a potom "Fibonacciho časové pásma";
  • pomocou ľavého tlačidla myši umiestnite prvé dve zvislé (zvislé - pozn. prekl.) priamky nástroja na predtým určené extrémy;
  • alebo možno umiestniť prvú priamku prvého trhového extrému a potom ťahať kurzorom myši doprava, kým sa časové pásma neprekryjú s ostatnými významnými pohybmi ceny;
  • platforma MetaTrader 5 vytvorí časové pásma automaticky.
     

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij