EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Ukazovateľ On Balance Volume predstavuje vzťah objemu trhu k aktuálnej cene a možno ho použiť na prognózovanie

Všeobecné pravidlo

Ukazovateľ OBV vychádza z myšlienky, že objem trhu predchádza trhovým cenám

 

Jeho nominálne hodnoty síce nemajú žiadny význam, OBV však môže slúžiť ako predstihový ukazovateľ, pretože jeho trend a možné úrovne podpory a odporu môžu podať užitočné náznaky budúceho vývoja pohybov na trhu

Ukazovateľ On Balance Volume, vyvinutý Joeom Granvillom, zachytáva tlak dopytu a ponuky. Jeho vzorec sa podobá indexu  Akumulácia/Distribúcia, pretože oboma ukazovateľmi sa meria príliv kapitálu na trh a jeho odliv z trhu.

 

obv, on balance volume, indicator, money flow

 

Konštrukcia ukazovatele OBV vychádza z pomeru medzi objemom trhu a zmenami cien. Jeho vzorec je celkom jednoduchý - pokiaľ je aktuálna zatváracia cena vyššia ako predchádzajúca zatváracia cena, pripočíta sa aktuálny objem trhu k predchádzajúcej hodnote OBV. Zatiaľ čo ak je aktuálna zatváracia cena nižšia než predchádzajúca cena, aktuálny objem trhu sa od predchádzajúcej hodnoty OBV odpočíta.

 

Signály ukazovateľa On Balance Volume možno interpretovať na základe divergencie medzi pohybom ceny a ukazovateľom. Ak sa OBV pohybuje rovnakým smerom ako podkladový trh, je pohyb trhu potvrdený, kdežto rozpory znižujú význam trhových pohybov a signalizujú, že trh by sa mohol obrátiť smerom naznačeným ukazovateľom OBV.

 

Ako ho zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • vyberte si graf, pre ktorý chcete vypočítať ukazovateľ OBV;

  • ísť na: Vložiť - Ukazovatele- Objemy - On Balance Volume

  • pre zadanie parametra "objemov" ("volumes") zvoľte v pop-up box menu "tick" namiesto "real";

  • platforma MetaTrader 5 vypočíta ukazovateľ On Balance Volume automaticky.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij