EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Technická analýza je umenie interpretácie grafov na účely zisťovania súčasného trendu na trhu a prognózy budúcich zmien

Skôr než vedou, je technická analýza umením, ktorého cieľom je určiť trendy na finančných trhoch a ich budúci vývoj. K tomuto účelu obchodníkom napomáha mnoho nástrojov, vrátane formácií, oscilátorov a ďalších metód, napr. Fibonacciho či Gannove analýzy.

 

Formácietechnická analýza

 

Formácie sú najzákladnejšími intuitívnymi nástrojmi, ktoré sa môžu uplatniť priamo v grafoch na účely technickej analýzy.

 

Používajú sa na identifikáciu trendov a ich zvratov, k najnáročnejším činnostiam však patrí prognózovanie cien - prečítajte si viac o tejto téme. - prečítajte si viac o tejto téme.

 

 

OscilátoryOscilátory

 

Oscilátory spolu s formáciami prinášajú obchodníkom aj investorom účinné možnosti.

 

Kým cieľom technických formácií je identifikácia trendu a jeho zmien, oscilátory zobrazujú prudkosť pohybu ceny a jej dynamiku, t. j. či je súčasný trend silný alebo slabý a ako sa situácia vyvíja  - prečítajte si viac o tejto téme.

 

 

Ganngann

 

Gannova analýza, vytvorená W. D. Gannom, vychádza z teórie prirodzeného zákona, zákona vibrácie a geometrických pomerov, napr. štvorca, trojuholníka a kruhu.

 

Pre investorov sú tieto teórie zaujímavé tým, že v skutočnosti ich Gann už od začiatku 20. storočia veľmi úspešne používal na kapitálových a komoditných trhoch  - prečítajte si viac o tejto téme.

 

 

FibonacciFibonacci

 

Veľa dostupných Fibonacciho analýz je založených na tzv. "zlatom čísle", čiže Φ (fí), nekonečnom čísle začínajúcom číslicami 1,6180339 ...

 

Na základe tohto čísla, Fibonacci vytvoril rôzne pomery, ktoré možno použiť ako pri výpočte cenových úrovní, tak pre stanovenie časového radu (t. j. okamihov, kedy sa ceny môžu dynamicky zmeniť) - prečítajte si viac o tejto téme.

 

 

 

Bill WilliamsBill Williams

 

Metódy technickej analýzy Billa Williamsa vychádzajú z teórie chaosu a z psychológie. Podľa neho je zisk z obchodovania určený ľudskou psychikou a dosiahnuť zisk na trhu môže prakticky každý.

 

Podľa jeho ďalších názorov nie je technická analýza ani fundamentálna analýza dobrým rozhodovacím mechanizmom, pretože sa nezakladajú na skutočnom trhu  - prečítajte si viac o tejto téme.

 

 

Elliottovy vlnyElliottovy vlny

 

Elliottovu teóriu vĺn, vytvorenú R. N. Elliottom, niektorí považujú za teóriu s potenciálom spôsobiť interpretačné rozpory medzi jej užívateľmi, a to aj pri analýze jedného grafu.

 

Základnou myšlienkou Elliottových vĺn je, že pomocou buď impulzných, alebo korekčných vĺn, možno identifikovať trendy a okamihy, kedy trend môže zmeniť smer. Spolu s Fibonacciho analýzou môže podať informácie o možných cenových cieľoch  - prečítajte si viac o tejto téme.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij