EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8234
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8234

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Trend je kľúčovým pojmom technickej analýzy finančných trhov, mnohí obchodníci totiž tvrdia - "trend je tvoj priateľ"

Všeobecné pravidlo

Úspešné určenie skutočného trhového trendu a okamihov jeho zvratu, patrí ku kľúčovým faktorom pri investíciách založených na technickej analýze a vôbec sa nejedná o ľahkú úlohu

Pojem trendu je pre správnu interpretáciu a použitie technickej analýzy zásadný. V podstate je účel použitia väčšiny nástrojov zo širokého výberu nástrojov technickej analýzy nejakým spôsobom spojený s aktuálnym trhovým trendom - niekedy je ich cieľom určiť jeho smer a možné okamihy jeho zvratu, iné nástroje sa zameriavajú na meranie dynamiky a sily prevládajúceho smeru vývoja trhu. Trend však vždy zostáva v strede záujmu technickej analýzy.

 

trend analysis

 

Trend je v súvislosti s finančnými trhmi chápaný ako smer, ktorým sa všeobecne uberajú trhové ceny. Trhové trendy môžu byť horizontálne, rastúce alebo klesajúce. Keďže sa trhy obyčajne nepohybujú po priamke, ale skôr "poskakujú", predmetom analýzy trendu je všeobecné smerovanie cenových vĺn.

 

Na účely zisťovania smeru trhového trendu bolo vytvorených niekoľko ukazovateľov technickej analýzy, a to od najzákladnejšieho heuristického odhadu až po najzložitejšie štatistické nástroje. Najrozšírenejšie ukazovatele trendu najčastejšie vychádzajú z priemeru či iných štatistických nástrojov, napr. smerodajnej odchýlky.

 

moving averages, technical analysis

 

Tá sa môže, pre určenie nákupných alebo predajných signálov, kombinovať s krátkodobými alebo dlhodobými priemermi, ako je tomu v prípade kĺzavých priemerov. U ďalších zložitejších ukazovateľov trendu sa používajú, pre získanie signálov a stanovenie smeru a/alebo zmien trendu, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priemery.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij