EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3318 USDPLN 3.8225
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3318 USDPLN 3.8225

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Bollingerove pásma môžu zachytiť väčšinu pohybov trhu medzi dvoma čiarami znázorňujúcimi smerodajnú odchýlku ceny od jej priemernej hodnoty

Všeobecné pravidlo

Bollingerove pásma nastavené vo vzdialenosti troch štandardných odchýlok od trhovej ceny obsiahnu vo svojom rozmedzí takmer všetky zatváracie ceny

Bollingerove pásma vytvoril v 80. rokoch 20. storočia John Bollinger. Bollingerove pásma sa skladajú z troch čiar, pričom prostredná z nich predstavuje kĺzavý priemer a ostatné dve po stranách znázorňujú cenový rozptyl meraný štandardnou odchýlkou.

 

Bollinger bands, John Bollinger, envelopes

 

Ceny sa zvyčajne pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú.

 

Interpretácia Bollingerových pásiem spočíva v tom, že ak ceny dosiahnu niektorého z pásiem, môže sa jednať o známku prípadného krátkodobého zvratu v trende, pretože sa zvyčajne vracajú na stredné hodnoty. Pri tak priamočiarej interpretácii Bollingerových pásiem je však potrebná opatrnosť. Nie je vzácnosťou, že cena dosiahne spodného pásma a pokračuje vo svojom klesajúcom trende alebo opačne pri vzostupnom trende, a to v prípade veľmi silných pohybov trhu.

 

Ako ich zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • Ísť na Vložiť - Ukazovatele - Trend - Bollinger Bands;
  • vyberte obdobie priemeru (štandardne 14);
  • zvoľte počet štandardných odchýlok od priemeru (štandardne 2);
  • platforma MetaTrader 5 vytvorí Bollingerove pásma automaticky a zobrazí ich v cenovom grafe.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij