EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3320 USDPLN 3.8226
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3320 USDPLN 3.8226

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Ukazovateľ Ichimoku Kinko Hyo je sofistikovaným exotickým indikátorom, ktorý identifikuje trhový trend a jeho prípadné zvraty

Všeobecné pravidlo

Indikátor Ichimoku prenesený do grafu môže na prvý pohľad vyzerať dosť zmätene, s trochou praxe však môže podať celkový prehľad o aktuálnej situácii na trhu

Ichimoku japonsky znamená "jeden pohľad" a účelom tejto konštrukcie grafu je podať obchodníkovi hlbšiu analýzu cien bez toho, aby bolo nutné použiť doplňujúce ukazovatele. V ukazovateli Ichimoku Kinko Hyo je skombinovaných päť čiar: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span A, Senkou span B a Chiki span.

 

Ichimoku kinko hyo, trend, indicator, explanation

 

Čiara Tenkan-sen spája vypočítané prostredné body medzi najvyššími a najnižšími cenami v priebehu deviatich období. Možno ju interpretovať ako štandardný krátkodobý kĺzavý priemer.

 

Čiara Kijun-sen je skôr strednodobou čiarou, vypočítanou ako rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou delený dvoma. Vzorec je rovnaký ako v prípade Tenkan-sen, rozdiel je v časovom úseku. Kým Tenkan-sen je krátkodobým indikátorom, do výpočtu Kijun-sen sa zahŕňa dlhšie obdobie.

 

Senkou span A je indikátorom ukazovateľa Ichimoku Kinko Hyo, ktorý ukazuje stred vzdialenosti medzi čiarami Tenkan-sen a Kijun-sen. Používa sa na naznačenie línií odporu a podpory a vždy sa graficky zobrazuje spolu s čiarou Senkou span B. Tieto dve čiary môžu spoločne naznačovať budúci pohyb cien, ešte dôležitejšie však je, že prekríženie týchto dvoch čiar značí posuny v cenových trendoch. Ak sa Senkou span A nachádza nad alebo pod Senkou span B, jedná sa o vzostupný, respektíve klesajúci trend. Čiara Senkou span B je považovaná za najpomalšie sa pohybujúcu súčasť tohto ukazovateľa, pretože sa na jej výpočet používa najväčší počet období, tj. 52.

 

Poslednou súčasťou ukazovateľa Ichimoku Kinko Hyo je čiara Chiki span. Predstavuje grafické znázornenie poslednej zatváracej ceny pred 26 obdobiami. Funguje ako "oneskorovací systém", tzn. aktuálny graf je prevedený na čiarový graf a "posunutý" doľava o 26 období.

 

Ako ho zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • ísť na Vložiť - Ukazovatele - Trend - Ichimoku Kinko Hyo;

  • v pop-box menu označte dostatočne dlhé časové úseky pre čiary Tenkan-Sen line (krátkodobá), Kijun-Sen (strednodobá), a Senkou span B (dlhodobá). Štandardné hodnoty sa rovnajú 9, 26, a 52;

  • platforma MetaTrader 5 vytvorí ukazovateľ Ichimoku Kinko Hyo automaticky a zobrazí ho do toho istého cenového grafu.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij