EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.607 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8244
EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.607 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8244

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Kĺzavé priemery sú najzákladnejším nástrojom pre zistenie trendu trhu a jeho prípadných zvratov

Všeobecné pravidlo

Kĺzavé priemery môžu byť využité aj ako línie podpory a odporu

Kĺzavý priemer je najjednoduchším z dlhej rady nástrojov používaných pre určenie trendu. Zachytáva dynamiku priemernej trhovej ceny za určitý časový úsek.
 

moving average, trend, indicators

 

Počet zahrnutých pozorovaní závisí na zavedenom nastavení. Napríklad pohyblivý priemer s parametrom 30, zapisovaný tiež vo forme MA (30), je jedoduchým priemerom posledných 30 pozorovaní. Zmeny hodnoty kĺzavého priemeru odrážajú zmeny trendu podkladového trhu. Čím dlhšie je zvolené obdobie, tým vyhladenejší je kĺzavý priemer a tým širšie je časové meradlo, ku ktorému sa určený trend vzťahuje. Signály kĺzavých priemerov s vyššími parametrami zvyknú mať na druhej strane väčší časový sklz ako pri kratšom časovom úseku.

 

Kĺzavé priemery sa ľahko používajú, vyznačujú sa však určitými obmedzeniami, pretože informácie o aktuálnom trende a jeho zvratu sú vzhľadom ku skutočným trhovým pohybom zvyčajne oneskorené. Na prekonanie tohto problému bolo vytvorených niekoľko variant kĺzavých priemerov s rôznymi vzorcami, ktorých cieľom je čo najlepšie zachytiť skutočný smer vývoja trhu. K najbežnejším obmenám patria vážený a exponenciálny kĺzavý priemer, ktoré prikladajú väčšiu dôležitosť najnovším pozorovaním.

 

Najvýznamnejšou metódou uplatnenia kĺzavých priemerov pri určovaní trendu je spojenie dvoch z nich - dlhodobého a krátkodobého. Takýto nástroj je schopný signalizovať nadchádzajúci vzostupný (nákupný signál) alebo zostupný (predajný signál) trend. Zvyčajne je nákupný signál vydaný, keď krátkodobý MA pretne dlhodobý MA smerom nahor. S predajným signálom je to práve naopak, vzniká, keď krátkodobý MA pretne dlhodobý MA smerom nadol. Namiesto krátkodobého MA možno použiť aktuálnu trhovú cenu.

 

Ako ho zobraziť na platforme MetaTrader 5:

  • ísť na - Vložiť – Ukazovatele - Trend - Kĺzavý priemer;
  • definujte časový úsek, z ktorého bude kĺzavý priemer vychádzať, napr. 15 období;
  • vyberte metódu výpočtu kĺzavého priemeru: jednoduchý, exponenciálny, vyhladený, ​​lineárne vážený. Neváhajte vyskúšať všetky;
  • platforma MetaTrader 5 vytvorí kĺzavý priemer automaticky.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij