EURUSD 1.1333 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8234
EURUSD 1.1333 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8234

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Účelom obálkových grafov, ktoré sa skladajú z dvoch pásiem kĺzavých priemerov cien, je zistenie extrémnych trhových cien

Všeobecné pravidlo

Kĺzavé priemery použité v obálkovom grafe vytvorenom platformou MetaTrader 5 môžu vychádzať zo štandardného vzorca i zo vzorca exponenciálneho, vyhladeného či váženého priemeru

 

Možno experimentovať aj s posúvaním obálok vo vodorovnom smere

Obálkový ukazovateľ je založený na dvoch kĺzavých priemeroch posunutých v smere trhových maxím alebo miním, pričom veľkosť posunu závisí na volatilite trhu a je zachytená štandardnou odchýlkou. Obálky takto vymedzujú okraje cenového rozpätia.

 

Envelopes, Bollinger, moving averages, trend

 

Interpretácia obálok je obdobná ako v prípade Bollingerových pásiem. Predpokladá sa, že ak cena dosiahne jedného z pásiem, jedná sa o krátkodobý zvrat v trende. To sa môže stať náhle, rovnako ako u cenových špičiek alebo iných druhov krátkodobých pohybov. Je ale treba si všimnúť, že v prípade silného trhového trendu môžu ceny zostávať v blízkosti niektorej z obálok dlhšiu dobu.

 

Ako ich zobraziť na platforme MetaTrader 5:

 

  • ísť na Vložiť - Ukazovatele - Trend - Obálkové grafy;
  • vyberte metódu výpočtu kĺzavého priemeru: jednoduchý, exponenciálny, vyhladený, ​​lineárne vážený;
  • definujte odchýlku od trhovej ceny,
  • platforma MetaTrader 5 vytvorí Obálkové grafy automaticky.

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij