EURUSD 1.1334 USDJPY 110.68 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8234
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.68 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8234

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Bežný účet meria všetky ekonomické transakcie Českej republiky, ako napr. obchod s tovarom a službami

Štát:CZ
Dopad:stred
Aktuálna hodnota:23.13
Posledná hodnota22.08
Zmena: 1.05 Strata
Minimálna hodnota: -49.2 (Jul 2010)
Maximálna hodnota: 32.75 (Feb 2013)
Bežný účet - platobná bilancia

Všeobecné pravidlo

Deficit bežného účtu platobnej bilancie naznačuje, musí byť financovaný prílivom in vestícií alebo poklesom devízových rezerv.

 

Ten potom znamená tlak na oslabenie meny.

Bežný účet platobnej bilancie predstavuje súhrn všetkých ekonomických transakcií medzi rezidentmi a nerezidentmi Českej republiky; určuje otvorenosť českej ekonomiky voči ostatnému svetu.

 

K jeho zložkám patrí obchod s tovarom (obchodná bilancia vrátane spotrebného tovaru, tovar určený na spracovanie a i.), obchod so službami (prepravné služby poskytované rezidentmi Českej republiky nerezidentom alebo naopak, pohyb tovaru a i.), výnosy (odmeny zamestnancov zaplatené nerezidentným pracovníkom alebo prijaté od nerezidentných zamestnávateľov a príjmy z kapitálového majetku, plynúce zo zahraničných finančných aktív a pasív), bežné prevody (zahŕňajú všeobecné vládne bežné prevody, platby bežných daní z príjmu a majetku a iné platby).

 

Dôležitý je tiež finančný účet, ktorý objasňuje financovanie bežného účtu. Platobná bilancia zachytáva hodnoty pripísané k dobru (vývoz) a na ťarchu (dovoz). Záporná bilancia (deficit) naznačuje, že krajina pri transakciách s inými krajinami viac míňa ako zarába.

The positive value of the current account (surplus) is generally considered to be positive for the local currency, as it would reflect  a situation when the capital was flowing to the Czech Republic,  which could be caused for example by a growing business interest in the country from foreign investors.

 

Kladná hodnota bežného účtu (prebytok) sa všeobecne považuje za pozitívny jav pre miestnu menu, pretože odráža situáciu, kedy kapitál prúdi do Českej republiky, čo môže byť spôsobené napríklad rastúcim obchodným záujmom o krajinu zo strany zahraničných investorov. Na druhej strane záporná hodnota (deficit) odráža situáciu, kedy z Českej republiky odchádza viac kapitálu, než do nej prichádza. To spôsobí odliv zahraničného kapitálu z Českej republiky, čo vedie k devalvácii českej koruny (oslabenie).

 

Periodicita zverejňovania

Bežný účet mesačne a štvrťročne zverejňuje Česká národná banka

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij