EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3318 USDPLN 3.8225
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3318 USDPLN 3.8225

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

CPI odráža dynamiku cien spotrebného koša

Štát:CZ
Dopad:stred
Aktuálna hodnota:0
Posledná hodnota0
Zmena: 0 Strata
Minimálna hodnota: -0.5 (Nov 2008)
Maximálna hodnota: 1.8 (Jan 2012)
Index spotrebiteľských cien (CPI - Consumer Price Index)

Všeobecné pravidlo

Interpretácia údajov CPI závisí na monetárnej politike Českej národnej banky a trhovom očakávaní v súvislosti s reálnymi úrokovými sadzbami.

Index spotrebiteľských cien (CPI), všeobecne známy ako inflácia, je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú monetárnu politiku Českej republiky. Ukazovateľ CPI je zverejňovaný Českým štatistickým úradom a meria cenovú hladinu určitého spotrebného koša, obsahujúceho reprezentatívne výrobky a služby (približne 710 položiek) v dvoch porovnávaných obdobiach. Odráža zmeny cien spotrebného tovaru, kam patria napr. potraviny, nápoje, odevy, rôzne chemické výrobky, prepravné služby, zdravotná a sociálna starostlivosť a vzdelanie.

 

Interpretácia ukazovateľa CPI nie je priamočiara, pretože inflačný tlak zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb ČNB a tým aj obmedzenie ekonomickej aktivity. Na druhej strane príliš nízka inflácia alebo deflácia, rozhodne nie sú známkou ekonomického zdravia, pretože sú zvyčajne spojené so stagnáciou a zníženým dopytom po spotrebnom tovare.

 

Rastúca inflácia môže v závislosti na monetárnej politike viesť ako k zníženiu dopytu po českej mene - keď sa neočakávajú zmeny úrokových sadzieb, tak aj k zvýšeniu dopytu - keď je vyššia miera inflácie spojená s očakávaním vyšších úrokových sadzieb.

 

Periodicita zverejňovania

CPI zverejňuje každý mesiac Český štatistický úrad.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij