EURUSD 1.1334 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8232
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8232

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

O trhoch s úrokovými sadzbami sa veľa diskutuje, ale obchody s derivátmi založenými na úrokových sadzbách zostávajú pre mnoho individuálnych obchodníkov v značnej miere nepreskúmanou oblasťou

Najzaujímavejšie fakty

  • prvý štátny dlhopis bol vydaný v roku 1693 v Anglicku,
  • prvé termínované kontrakty na americké dlhopisy boli uvedené na Obchodnej burze v Chicagu (Chicago Board of Trade) v roku 1975,
  • americké štátne dlhopisy T-Notes sú nástroje so splatnosťou 1 až 10 rokov, zatiaľ čo T-Bonds majú dlhšiu splatnosť, až 30 rokov,
  • najväčšími držiteľmi amerických dlhopisov na svete sú Čína a Japonsko

Úrokové sadzby majú zásadný vplyv na modernú ekonomiku, pretože určujú mieru dostupnosti finančných prostriedkov pre účastníkov trhu. Individuálny obchodník v skutočnosti nemôže obchodovať so samotnými úrokovými sadzbami, ale môže s nimi obchodovať nepriamo prostredníctvom dlhopisov vydaných centrálnou bankou danej krajiny a ich derivátových nástrojov.

 

bonds, markets

 

Ceny dlhopisov odrážajú trhové očakávania vo vzťahu k úrokovým sadzbám do budúcnosti. Aj keď je príznačné, že s dlhodobou investíciou do dlhopisov je spojené pomerne nízke riziko, alebo sa tak aspoň mnohí účastníci trhu domnievali až do gréckej krízy v roku 2011, aktívne obchodovanie s dlhopismi a ich derivátmi prináša značné riziko, pretože trhové podmienky sa môžu náhle zmeniť. Zvýšené riziko existuje pri derivátových nástrojoch, pretože obsahujú finančnú páku, ktorá umožňuje zvýšenie možných ziskov i strát z investície.

 

 

Prečo sú populárne?

 

Dlhopisy vydané americkým ministerstvom financií a inými štátmi s najväčšími ekonomikami sveta sú charakterizované vysokou likviditou a lákajú veľkých inštitucionálnych investorov v celosvetovom meradle.

 

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú ceny dlhopisov, napr. úrokové sadzby, inflácia, štátny dlh a stav hospodárstva, sú pre mnohých aktívnych obchodníkov známymi témami, keďže zasadanie centrálnych bánk a správy o ekonomických údajoch zo Spojených štátov a eurozóny sú kľúčovými udalosťami na finančných trhoch.

 

Hoci štátny dlh Spojených štátov vyvoláva obavy, obchodovanie s takými nástrojmi, ako sú americké štátne obligácie, sa niekedy považuje za bezpečný trh pre investorov, ktorí vyhľadávajú relatívne bezpečnú investíciu v čase ekonomickej krízy. V nedávnych rokoch bolo možné takýto "útek ku kvalite" pozorovať v druhej polovici roka 2008 a prvej polovici roka 2010, kedy zvýšené obavy o medzinárodnú ekonomiku a nízka úroková sadzba spôsobili zotavenie trhu s americkými dlhopismi.

 

 

Čo hýbe trhmi

 

Ceny dlhopisových derivátov odrážajú trhové očakávania vo vzťahu k budúcim dlhodobým úrokovým sadzbám danej krajiny. Čím vyššie sú očakávané úrokové sadzby, tým nižšie môžu byť ceny dlhopisov a ich derivátov a naopak.

 

Trhové očakávanie je silne ovplyvnené infláciou, spotrebiteľskými a výrobnými cenami, zamestnanosťou a dynamikou výšky príjmov. Vplyv na ceny dlhopisov môžu mať aj ďalšie faktory, napr. dôvera k danej ekonomike, politické faktory a dôležité udalosti v celosvetovom meradle.

 

Informácie o analýze fundamentálnych faktorov ovplyvňujúcich úrokové sadzby a ceny dlhopisov nájdete v sekcii Fundamentálna analýza dlhopisového trhu.

 

Návod k analýze grafov cien dlhopisov nájdete v sekcii Technická analýza.

 


 

Obchodovanie s úrokovými sadzbami prostredníctvom spoločnosti HighSky

 

Na našej obchodnej platforme môžete analyzovať najobľúbenejšie nástroje CFD založené na futures na americké dlhopisy a obchodovať s nimi.

 

CFD ktoré sú založené na úrokových sadzbách a ktoré sú k dispozícii na obchodnej platforme HighSky, zahŕňajú:

  • American bonds – T-note so splatnosťou 10 rokov

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij