EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Celková hodnota hrubého domáceho produktu hospodárstva krajín eurozóny je druhou najvyššou na svete po ekonomike Spojených štátov

Všeobecné pravidlo

Okrem ekonomických ukazovateľov, ktoré sa celkovo vzťahujú k EÚ alebo eurozóne, patria ku kľúčovým údajom, ktoré môžu mať vplyv na finančné trhy, správy o ekonomike krajín, ktoré majú vyšší podiel na celkovom HDP, napr. Nemecka, Francúzska a Španielska

Niektoré dôležité správy sú predkladané špecificky pre danú krajinu, čo je príklad indexu IFO, ktorý sa spracováva len pre Nemecko

Eurozóna (čiže oblasť, kde sa používa euro) je menovou a hospodárskou úniou veľkej časti štátov Európskej únie. Európska únia (EÚ) je politickou a ekonomickou úniou členských štátov.

 

eurozone, ecb, euro

 

Krajiny, ktoré sú súčasťou eurozóny, prijali euro ako jedinú menu. Monetárnu politiku eurozóny riadi Európska centrálna banka so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom.

Najdôležitejšou oblasťou ekonomiky eurozóny je sektor administratívy a iných verejných služieb s podielom 17% na HDP, sektor obchodu, dopravy, ubytovacích a stravovacích služieb má rovnaký podiel cca 17%. Priemysel má nižšiu váhu, približne 15%.

V jednotlivých krajinách možno tiež pozorovať určitú mieru špecializácie. Finančníctvo sa napríklad najviac sústredí v Luxembursku a Francúzsku, kde predstavuje viac ako 30% ich celkovej pridanej hodnoty. Priemyselná činnosť je naopak sústredená najmä v strednej Európe v krajinách, akými je napr. Nemecko.

Medzinárodní investori sledujú ekonomické ukazovatele, ktoré sa vzťahujú ako k Európskej únii, tak aj k eurozóne. Ekonomické udalosti, ktoré súvisia s eurozónou, majú priamy vplyv na euro. Meny krajín, ktoré sú súčasťou EÚ a ktorých vstup do eurozóny sa v budúcnosti očakáva, napríklad Česká republika a Poľsko, sú úzko spojené s eurom.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij