EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.605 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8241
EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.605 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8241

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Bežný účet zisťuje objem všetkých ekonomických transakcií, vrátane obchodu s tovarom, službami a iných transakcií

Štát:Eurozone
Dopad:stred
Aktuálna hodnota:13.9
Posledná hodnota7
Zmena: 6.9 Strata
Minimálna hodnota: -23.3 (2nd quarter of 2008)
Maximálna hodnota: 32.9 (4th quarter of 2013)
Bežný účet

Všeobecné pravidlo

Záporná hodnota platobnej bilancie (deficit) naznačuje, že krajina pri transakciách s inými krajinami viac míňa, ako zarába, prebytok naopak znamená, že krajina zarába viac, ako míňa.

Bežný účet zaznamenáva všetky ekonomické transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi daného štátu počas určitého obdobia.

 

Určuje mieru otvorenosti určitej ekonomiky voči zvyšku sveta. K jeho zložkám patrí obchod s tovarom (ktorý zahŕňa spotrebný tovar, tovar určený na spracovanie a i.), obchod so službami (prepravné služby poskytované rezidentmi eurozóny nerezidentom alebo naopak, pohyb tovaru a i.), výnosy (odmeny zamestnancov zaplatené nerezidentným pracovníkom alebo prijaté od nerezidentných zamestnávateľov a príjmy z kapitálového majetku plynúce zo zahraničných finančných aktív a pasív), bežné prevody (zahŕňajú všeobecné vládne bežné prevody, platby bežných daní z príjmu a majetku a iné platby).

 

Veľmi dôležitý je aj finančný účet, ktorý objasňuje financovanie bežného účtu. Platobná bilancia zachytáva hodnoty pripísané k dobru (vývoz) a na ťarchu (dovoz). Záporná bilancia (deficit) naznačuje, že krajina pri transakciách s inými krajinami viac míňa ako zarába.

 

Vzhľadom k tomu, že bežný účet sleduje obchodnú bilanciu (t. j. kladné a záporné peňažné toky) do/z eurozóny, kladná hodnota bežného účtu (prebytok) značí, že do eurozóny prúdi kapitál. To je známkou rastúceho obchodného záujmu zahraničných investorov o eurozónu a posilňuje to menu, čo vedie k jej zhodnoteniu. Záporná hodnota (deficit) odráža situáciu, keď eurozónu opúšťa viac kapitálu, než do nej prichádza. To spôsobí odliv zahraničného kapitálu z eurozóny, čo vedie k devalvácii meny (jej oslabeniu).

 

Periodicita zverejňovania

Eurostat zverejňuje 1. správu o platobnej bilancii počas prvých dní štvrťročia, ktoré nasleduje po referenčnom štvrťroku.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij