EURUSD 1.1335 USDJPY 110.66 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.625 USDCZK 22.598 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8229
EURUSD 1.1335 USDJPY 110.66 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.625 USDCZK 22.598 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8229

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

HICP je všeobecne známejší ako inflácia určujúca mieru rastu cien

Štát:Eurozone
Dopad:stred
Aktuálna hodnota:0.2
Posledná hodnota0.9
Zmena: 0.7 Strata
Minimálna hodnota: -1.1 (Jan 2014)
Maximálna hodnota: 1.4 (Mar 2011)
HICP

Všeobecné pravidlo

HICP, na rozdiel od amerického CPI, nemá fixný kôš položiek, namiesto toho je založený na pevne stanovených "spotrebiteľských segmentoch".

HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) je ukazovateľom, ktorý zodpovedá americkému CPI, a predstavuje vývoj zmien cien tovarov a služieb. V HICP je zahrnutá väčšina všetkého spotrebného tovaru a služieb, ktoré si spotrebitelia kupujú na základe peňažných transakcií. HICP berie do úvahy iba skutočný peňažný tok. To je dôležité mať na pamäti pri analýze určitých sektorov, akými je napr. zdravotná starostlivosť, kde sa štát finančne podieľa na nákladoch zdravotnej starostlivosti.

 

U zdravotnej starostlivosti sa zohľadňuje len skutočná úhrada zo strany spotrebiteľa, bez ohľadu na hodnotu, ktorou prispel štát. Ďalšou dôležitou charakteristikou HICP je, že sa, na rozdiel od CPI, nejedná o index založený na fixnom spotrebnom koši. Zahŕňa skôr stanovené "spotrebné segmenty" (množiny spotrebných výdavkov, ktoré slúžia tomu istému účelu), pričom zloženie jednotlivých položiek zahrnutých do daného segmentu sa môže priebežne meniť.

 

HICP je ďalším obľúbeným ekonomickým ukazovateľom, ktorého interpretácia je pomerne obťažná. Rastúca inflácia všeobecne znižuje kúpnu silu a ako taká je pre menu pomerne nevýhodná. Rast inflačného tlaku môže na druhej strane viesť k očakávaniu rastu nominálnych úrokových sadzieb a ako taký zvyšuje dopyt po danej mene.

 

Periodicita zverejňovania

Údaje vzťahujúce sa k HICP každý mesiac zverejňuje Eurostat - štatistický úrad Európskych spoločenstiev.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij