EURUSD 1.1332 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.604 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8239
EURUSD 1.1332 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.625 USDCZK 22.604 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8239

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Miera nezamestnanosti odráža strednodobé/dlhodobé sociálne a ekonomické podmienky

Štát:Eurozone
Dopad:low
Aktuálna hodnota:11.8
Posledná hodnota11.8
Zmena: 0 Strata
Minimálna hodnota: 0 (Nov -0001)
Maximálna hodnota: 12 (Mar 2013)
Miera nezamestnanosti

Všeobecné pravidlo

Zdroje informácií, ktoré používa Eurostat pre údaje o nezamestnanosti, sa líšia u mesačne a štvrťročne zverejňovaných údajov.

Informácie o nezamestnanosti odrážajú sociálne i ekonomické podmienky v eurozóne. Rastúca miera nezamestnanosti môže vyvíjať určitý tlak na štátne výdavky a zároveň znižuje osobný/jednotlivý príjem. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré treba vziať do úvahy, je skutočnosť, že nezamestnanosť reaguje s oneskorením. To znamená, že po ekonomickom poklese prirodzene pozorujeme nárast nezamestnanosti, po oživení sa ale miera nezamestnanosti zvyčajne nemení, pretože zamestnávatelia sú aj naďalej opatrní pri nábore nových zamestnancov - než sa miera nezamestnanosti opäť zníži, môže ubehnúť niekoľko mesiacov.

 

Hlavným zdrojom údajov o nezamestnanosti, ktorý používa Eurostat, je Šetrenie o zamestnancoch v Európskej únii. Toto šetrenie sa vykonáva vo všetkých krajinách európskej dvadsaťsedmičky a dodáva údaje najmenej raz za každý štvrťrok. Raz mesačne počíta Eurostat údaje na základe číselných údajov, ktoré pochádzajú z registrov zamestnanosti.

 

Rast miery nezamestnanosti môže znamenať, že spoločnosti znižujú stavy zamestnancov kvôli zlej hospodárskej situácii, ktorá môže vyplývať aj zo zlej ekonomiky krajiny, ako súčasnej, tak i budúcej. To zvyčajne vedie k devalvácii meny krajiny, kvôli obavám o všeobecný stav ekonomiky.

 

Periodicita zverejňovania

Eurostat zverejňuje údaje o nezamestnanosti počas prvých dní 2. mesiaca po skončení referenčného obdobia (mesiaca).

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij