EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3320 USDPLN 3.8227
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3320 USDPLN 3.8227

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Obchodná bilancia podáva cenné informácie o výške nákupov a predajov jednotlivých krajín

Štát:Eurozone
Dopad:stred
Aktuálna hodnota:14956
Posledná hodnota13934.4
Zmena: 1021.6 Strata
Minimálna hodnota: -10394 (Jul 2008)
Maximálna hodnota: 17359.4 (Mar 2013)
Obchodná bilancia - Eurozone

Všeobecné pravidlo

Obchodný deficit zvýši tlak na devalváciu národnej meny, to môže mať, naopak, pozitívny dopad na situáciu exportérov, pretože vďaka slabšej domácej mene budú ceny vyvážaného tovaru pre zahraničných spotrebiteľov konkurencieschopnejšie.

Obchodná bilancia sa chápe ako rozdiel medzi hodnotou tovaru a služieb, ktoré určitá krajina vyváža, a hodnotou dovozu. Pochopiteľne, ak hovoríme o "krajine", mali by sme si uvedomiť, že nie vždy sa týmto pojmom rozumie jedna konkrétna krajina, ale niekedy sa môže jednať aj o určitú geografickú oblasť (príkladom môže byť eurozóna, EÚ, ASEAN a i.).

 

Obchodná bilancia sa považuje za kladnú, keď objem vývozu presiahne objem dovozu - vtedy má krajina obchodný prebytok. O obchodný deficit sa jedná v opačnom prípade, kedy krajina vyváža menej, než dováža. V takom prípade sa obchodná bilancia považuje za zápornú.

Je potrebné si uvedomiť, že "kladné/záporné" hodnoty majú len číselný význam a nemali by byť nutne považované za ukazovateľ ekonomickej výkonnosti krajiny. Deficit sa môže niekedy zvýšiť, keď si krajina vedie ekonomicky dobre, vďaka tomu, že sa zlepšujú aj finančné situácie jednotlivcov, ktorí si budú priať kupovať väčšie množstvo zahraničného tovaru. Pri zlepšovaní hospodárskej situácie majú tiež spoločnosti sklon dovážať viac surovín, aby zvýšili výrobu. Informácie, vyplývajúce z údajov o obchodnej bilancii, môžu byť pomerne užitočné pri analýze obchodnej politiky a výrobnej konkurencie medzi jednotlivými krajinami.

 

Periodicita zverejňovania

Eurostat zverejňuje údaje o obchodnej bilancii približne 50. deň po referenčnom období.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij