EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8234
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3326 USDPLN 3.8234

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Aký je rozdiel medzi americkými údajmi o miere nezamestnanosti a novými žiadosťami o podporu v nezamestnanosti?

Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti sú len jednou z častí správy o nezamestnanosti. Zatiaľ čo údaje o miere nezamestnanosti pokrývajú celú situáciu zamestnanosti v USA. Žiadosti o podporu v nezamestnanosti predstavujú týždennú správu, ktorá zachytáva len tie údaje, ktoré sa vzťahujú k poisteným nezamestnaným jednotlivcom, ktorí po strate zamestnania uplatnia svoje nároky (známe ako "nové žiadosti"). Podrobné informácie o oboch správach nájdete v našom prehľade trhov - v časti venovanej makroekonomickým údajom.

Akým spôsobom ovplyvňujú zmeny cien komodít ceny mien?

Pre investorov do komodít sú meny iba nástrojom na vykonávanie transakcií. Preto rast alebo prepad záujmu o komodity, spôsobí rast alebo prepad ceny mien, v ktorých sa s komoditami obchoduje. S ropou sa napríklad obchoduje v amerických dolároch, rast dopytu po rope teda povedie k posilneniu amerického dolára.

Existujú makroekonomické ukazovatele, ktoré sú pre danú krajinu špecifické?

Makroekonomické ukazovatele sa vytvárajú v súlade so špecifikami danej krajiny, a preto existujú ukazovatele, ktoré sa vzťahujú len k tejto krajine. Príkladom takého ukazovateľa môže byť americká Michiganská správa alebo nemecký IFO index. Viac ukazovateľov nájdete v časti našich webových stránok, ktorá sa venuje makroekonomickým údajom, ktoré sa vzťahujú k USA alebo eurozóne.

Je dôležitejšia fundamentálna alebo technická analýza?

Investor by nemal nazerať na obidva druhy analýzy tak, že je možné ich vzájomne nahradiť, ale skôr tak, že sa vzájomne dopĺňajú. Pre dlhodobé investície sa zvyčajne používajú fundamentálne teórie a pre krátkodobé investície sa používa technická analýza.

Je pri tak veľkej volatilite na finančných trhoch fundamentálna analýza užitočná?

Áno. Fundamentálna analýza prináša jednotlivé náhľady na vývoj situácie na trhu z dlhodobého hľadiska. Investori, ktorí obchodujú krátkodobo, zvyčajne používajú technickú analýzu, nemali by sme však nikdy zabúdať na fundamentálne základy, ktoré sa používajú aj v krátkodobom horizonte pri zverejňovaní aktuálneho diania.

Líšia sa vzájomne vzorce pre výpočet alebo metodológia výpočtu tých istých makroekonomických ukazovateľov, ktoré vydávajú rôzne krajiny alebo regióny, napríklad USA a eurozóna?

Táto otázka môže mať význam pre obchodníkov, ktorí vykonávajú veľmi podrobné analýzy. Medzi tými istými ukazovateľmi skutočne väčšinou existujú rozdiely, buď vo vzťahu k presnému použitému vzorci pre výpočet alebo napr. u CPI v obsahu použitého spotrebného koša. Na druhej strane existuje v každej krajine alebo regióne vždy jeden oficiálny zdroj, ktorý zodpovedá za zverejňovanie daných údajov, a jeden oficiálny súbor dát. Vzhľadom k tomu, že metodológia, ktorá sa používa vo väčšine krajín, musí spĺňať určité medzinárodné štandardy kvality, štandardné správy ako HDP alebo CPI, možno v rámci rôznych krajín či regiónov porovnať.

Ovplyvňujú trhové ceny iba kvantifikovateľné makroekonomické ukazovatele?

Nie, existujú aj ďalšie veľmi dôležité ukazovatele, ktoré majú vplyv na trhové ceny. Môžu to byť názory vzťahujúce sa k dôvere či nálade, ktoré sa ekonómovia niekedy snažia vyjadrovať merateľným spôsobom. Na ceny môžu mať značný vplyv aj vyjadrenia odborníkov. Faktory, ktoré ovplyvňujú ceny, si môžete pozrieť v časti našich webových stránok, ktorá sa venuje všeobecným trhovým mechanizmom alebo makroekonomickým údajom, ktoré sa vzťahujú k USA alebo eurozóne.

Prečo sa niekedy počas prejavu vysoko postaveného politického činiteľa prudko zmenia ceny aktív, napr. mien?

Ceny aktív ovplyvňuje mnoho faktorov, nielen tie, ktoré sú založené na fundamentálnych teóriách, ale aj iné, ktoré majú vplyv na vnímanie trhu zo strany investorov, a patria k nim aj také udalosti, akými sú prejavy vysoko postavených politických činiteľov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti, ktorá sa venuje všeobecným trhovým mechanizmom.

Prečo situácia v krajine, ktorá nie je súčasťou eurozóny, niekedy ovplyvní ceny eura?

Obchodné vzťahy sa nesústredia z prevažnej časti len v krajinách, ktoré sú súčasťou eurozóny, ale aj v krajinách mimo eurozóny - aj v tých, ktoré neplánujú vstúpiť do eurozóny, ako napríklad Rusko, Spojené kráľovstvo alebo dokonca USA. To platí nielen pre eurozónu, ale aj pre ostatné krajiny, napr. Spojené štáty. Úzke obchodné väzby medzi USA a Latinskou Amerikou spôsobujú, že americký dolár reaguje na najdôležitejšie informácie, ktoré sa týkajú krajín z tohto regiónu. Viac informácií je k dispozícii v časti, ktorá sa venuje všeobecným trhovým mechanizmom [tu] alebo makroekonomickým údajom.

Zverejňuje sa toľko informácií, na aké údaje by som sa mal zamerať?

Túto dilemu má mnoho investorov a zároveň je veľmi ťažké na túto otázku presne odpovedať. V zásade by sme mali sledovať informácie, ktoré majú najväčší vplyv na konkrétne aktívum, ale vziať do úvahy aj aktivitu trhu. A to z toho dôvodu, že ak trhy podliehajú silným výkyvom, len tie "najdôležitejšie" makroekonomické informácie vedú k významným zmenám cien, keď sú naopak trhy pomerne stabilné, značné pohyby cien spôsobia zvyčajne menej dôležité správy. Nami vybrané informácie sú k dispozícii v časti, ktorá sa venuje všeobecným trhovým mechanizmom.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij