EURUSD 1.1336 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.596 EURPLN 4.3304 USDPLN 3.8205
EURUSD 1.1336 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.596 EURPLN 4.3304 USDPLN 3.8205

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn bez farby, chuti a zápachu

NGAS-MAY17
Bid / Ask: 3.02300 / 3.05800
Zmena ceny: (%)
Otváracia cena: 0.00000
Maximálna cena: 0.00000
Minimálna cena: 0.00000
Zobrazované obdobie
Typ grafu:

Všeobecné pravidlo

Zemný plyn je využívaný ako zdroj energie (výroba elektrickej energie, pohon motorových vozidiel, kúrenie a pod.) a tiež ako surovina pre chemický priemysel

Cena zemného plynu sa uvádza v amerických dolároch za MMBtu (milión BTU); pričom BTU (British Thermal Unit) znamená britskú tepelnú jednotku. 1 BTU zodpovedá 1 055,05585 J (Joule).

Neobsahuje síru ani ťažké kovy, pričom má vyšší energetický obsah ako tuhé palivá. Pri jeho spaľovaní sa na rozdiel od iných fosílnych palív uvoľňuje do vzduchu oveľa menej škodlivín, a preto je nazývaný ekologickým palivom.

Ťaží sa zo zeme alebo z morského dna a vyskytuje sa v ropných a uhoľných ložiskách. Pred jeho distribúciou k spotrebiteľovi sa upravuje a pridáva sa do neho zapáchajúca plynová zložka, aby ho bolo možné v prípade úniku cítiť.

Vo vozidlách sa využíva v stlačenej (CNG) alebo skvapalnenej podobe (LNG). Na rozdiel od nafty a benzínu motory spaľujúce zemný plyn produkujú minimum škodlivých exhalátov.
Hlavnými producentmi sú Rusko, USA, Kanada, Alžírsko, Nórsko. Najväčšími importérmi sú USA, štáty EÚ (Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko) a Japonsko.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij