EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8234
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8234

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Obchodníci z celého sveta sledujú vývoj stavu ekonomiky v Spojených štátoch do tých najmenších detailov, pretože má ohromný vplyv na celosvetové finančné trhy

Základná myšlienka

Hlavnými odvetviami hospodárstva je priemysel, ktorý je druhý na svete a predstavuje 22 % HDP, pričom prednými priemyselnými odvetviami sú technologický a oceliarsky priemysel a priemysel spracovania ropy.

 

Služby predstavujú 77% HDP, hlavnými sektormi sú financie a bankovníctvo.

 

Dopad poľnohospodárstva na HDP je minimálny, predstavuje totiž len zhruba 1% HDP, hlavnými produktmi sú pritom pšenica, kukurica a hovädzie mäso.

Spojené štáty americké sú z hľadiska hodnoty HDP najväčšou ekonomikou na svete, pričom druhé a tretie miesto zaujíma Čína a Japonsko. USA sú aj jednou z najväčších krajín s trhovou ekonomikou, ako z hľadiska rozlohy, tak aj vzhľadom na demografické podmienky.

 

 

usa, economy

 

Jednou z hlavných charakteristík je význam jednotlivých spotrebiteľov ako hnacej sily americkej aj globálnej ekonomiky. Spojené štáty, so zhruba 309 miliónmi obyvateľmi a nominálnou hodnotou HDP na osobu vo výške približne 47 000 USD, majú ohromný vplyv na hospodársku situáciu v Európe a Ázii i ďalších regiónoch.

 

Americká ekonomika je považovaná za technologicky najpokročilejšiu ekonomiku sveta, pričom kladie značný dôraz na výskum a vývoj, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore. Spoločnosti aj jednotlivci v Spojených štátoch sú pravdepodobne najflexibilnejší, pokiaľ ide o vývoj nových výrobkov, riadenie ľudských zdrojov a možnosti nájsť kapitál, čo je z ekonomického hľadiska veľmi dôležité. V Spojených štátoch je bežné, že sa priority používania štátnych zdrojov menia v súlade s požiadavkami aktuálnej zahraničnej politiky. Časté konflikty na medzinárodnej úrovni, ktorých sa USA zúčastňujú, zamestnávajú vojenský sektor priemyslu a navyše zvyšujú spotrebu ropy. V dôsledku toho zvyčajne vzrastú ceny ropy, a hoci je USA tretím najväčším producentom ropy na svete, je aj jej prvým svetovým dovozcom.

 

Vzhľadom na to, že Spojené štáty sú krajinou so značným objemom výroby v rámci celosvetovej produkcie a americký dolár sa podieľa na približne 85 % medzinárodných menových transakcií, obchodníci a investori sledujú mnoho ekonomických ukazovateľov.

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij