EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.625 USDCZK 22.609 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Predaje nových domov môžu naznačovať strednodobý/dlhodobý smer ekonomiky Spojených štátov

Štát:USA
Dopad:stred
Aktuálna hodnota:-14.5
Posledná hodnota-4.5
Zmena: 10 Strata
Minimálna hodnota: -33.6 (May 2010)
Maximálna hodnota: 22.9 (Sep 1986)
Predaje nových domov

Všeobecné pravidlo

Do tohto ukazovateľa sa, okrem iného, nezahŕňajú domy, ktoré postavil generálny dodávateľ na pozemku vlastníka.

 

Ak nie je transakcia dokončená, dom sa na účely tohto ukazovateľa považuje aj napriek tomu za predaný.

Predaje nových domov alebo predaje nových obytných domov, zahŕňajú len predaje nových rodinných domov, a to ako vo vzťahu k budove, tak aj k pozemku. Ukazovateľ nezahŕňa domy, ktoré postavil generálny dodávateľ na pozemku vlastníka domu, ďalej domy, ktoré boli postavené ako nájomné a domy, ktoré si postavil ich vlastník. Dom sa považuje za predaný buď po podpise kúpnej zmluvy, alebo prijatí zálohy - a to aj vrátane prípadov, kedy k tomu došlo pred začatím stavby.

 

Predaje nových domov môžu naznačovať strednodobý/dlhodobý smer ekonomiky. Ak sa jednotlivci nachádzajú v stabilnejšej alebo aspoň zlepšujúcej sa finančnej situácii, predaje nových domov sú jedným z ukazovateľov, ktoré na tento vývoj reagujú najskôr. Rast tohto ukazovateľa preto môže tiež znamenať, že sa situácia jednotlivých domácností, aj amerického hospodárstva, všeobecne zlepšuje, čo môže dlhodobo napomáhať k zhodnoteniu amerického dolára.

New home sales can indicate a medium/long-term direction of the economy.

 

When individuals have a more stable financial situation, or at least when such a situation is improving, new home sales is one of the indicators that first reacts to this development. Therefore, a rise of this indicator may also indicate that the condition of both individual households, and the US economy in general, is improving, which may support the appreciation of the US dollar in  the longer term. 

 

Periodicita zverejňovania

Odhady ukazovateľa predaja nových obytných domov každý mesiac zverejňuje americký Štatistický úrad.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij