EURUSD 1.1337 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.594 EURPLN 4.3307 USDPLN 3.8205
EURUSD 1.1337 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3223 EURCZK 25.624 USDCZK 22.594 EURPLN 4.3307 USDPLN 3.8205

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

CPI je zvyčajne známy ako inflácia a vzťahuje sa k rastu všeobecnej cenovej hladiny

Štát:USA
Dopad:high
Aktuálna hodnota:0.26%
Posledná hodnota0.2%
Zmena: 0.06 Strata
Minimálna hodnota: % (May 2013)
Maximálna hodnota: 23.7% (Jun 1920)
CPI/ISC (Index spotrebiteľských cien)

Všeobecné pravidlo

CPI sa vzťahuje k inflácii čiže zmene cien vopred vymedzeného spotrebného koša.

 

CPI, ktorý je všeobecne známy ako inflácia, vyjadruje zmenu cien spotrebného tovaru a služieb. Hoci existuje mnoho rôznych metodológií na meranie inflácie, CPI používa fixný kôš tovarov a služieb, ktorými sú: potraviny a služby, bývanie, ošatenie, doprava, lekárska starostlivosť, rekreácie, vzdelávanie a komunikácia, iné tovary a služby. Ukazovateľ CPI, zverejňovaný Úradom štatistiky práce, sa vzťahuje len k inflácii, ktorú pociťujú spotrebitelia. 

 

Zahŕňa dane z obratu a spotrebné dane, pretože tie predstavujú nevyhnutné výdavky spotrebiteľa u určitého tovaru.

 

CPI je ďalším veľmi obľúbeným ekonomickým ukazovateľom, ktorý je ťažké jednoducho a jasne interpretovať. Všeobecne platí, že rast inflácie znižuje kúpnu silu danej meny a ako taký môže viesť k jej znehodnoteniu. Rast inflácie môže na druhej strane viesť k rastu nominálnych úrokových sadzieb, ktoré môžu mať naopak za následok rastúci záujem medzinárodných investorov o danú menu.

 

Periodicita zverejňovania

CPI uverejňuje každý mesiac Úrad štatistiky práce.

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij