EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3320 USDPLN 3.8227
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.71 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3320 USDPLN 3.8227

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

PPI možno chápať ako mieru inflácie z hľadiska výrobcov zo Spojených štátov

Štát:USA
Dopad:high
Aktuálna hodnota:3.1
Posledná hodnota1.7
Zmena: 1.4 Strata
Minimálna hodnota: (May 2013)
Maximálna hodnota: 9.9 (Jul 2008)
PPI (Index produkčných cien)

Všeobecné pravidlo

PPI je zameraný na výrobu amerických výrobcov, nezahŕňa teda dovozy, dane z obratu a spotrebné dane. Sústreďuje sa na príjem, ktorý dostane výrobca určitého výrobku.

Ukazovateľ PPI zisťuje výšku zmeny predajných cien, ktoré inkasujú domáci výrobcovia za svoju produkciu. Cieľovou množinou tovarov a služieb, ktorá je zahrnutá v PPI, je celý predávaný objem tovaru amerických výrobcov. Táto množina obsahuje tovar aj služby, ktoré výrobcovia nakúpili ako vstupy do svojej obchodnej činnosti. Cena inkasovaná za PPI je príjem, ktorý dostal výrobca, a nezahŕňa dane z obratu a spotrebné dane, pretože tie pre výrobcov nepredstavujú výnos. Je dôležité spomenúť, že v tomto ekonomickom ukazovateli sú zahrnuté aj tovar a služby zakúpené spotrebiteľmi priamo od poskytovateľa služieb alebo nepriamo od maloobchodného predajcu.

 

CPI, na rozdiel od PPI, zahŕňa dane z obratu a spotrebné dane a dovozy, pretože predstavujú nevyhnutné výdavky spotrebiteľa daného tovaru či služby. Hlavný rozdiel medzi PPI a CPI spočíva v tom, že prvý z nich sa používa k úprave reálneho rastu výroby, kým druhý k úprave príjmových a výdavkových tokov, z dôvodu zmien životných nákladov.

 

PPI je podobným ekonomickým ukazovateľom ako CPI, pokiaľ ide o jeho interpretáciu, pričom jeho hlavným cieľom je stanoviť mieru inflácie. Nárast inflácie všeobecne odráža pokles kúpnej sily meny danej krajiny, čo môže viesť k jej devalvácii. Rastúca inflácia v danej krajine môže mať naopak za následok aj rast nominálnych úrokových sadzieb, ktorý môže prilákať záujem investorov o menu tejto krajiny a teda viesť k jej zhodnoteniu.

 

Periodicita zverejňovania

Prvé publikované údaje za určitý mesiac a revidované údaje z predchádzajúcich 4 mesiacov (konečné čísla) sú k dispozícii nasledujúci mesiac, zvyčajne v priebehu druhého celého týždňa v čase 08:30 (centrálny americký čas).

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij