EURUSD 1.1335 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.624 USDCZK 22.599 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8233
EURUSD 1.1335 USDJPY 110.70 USDCAD 1.3225 EURCZK 25.624 USDCZK 22.599 EURPLN 4.3329 USDPLN 3.8233

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Počet zamestnancov okrem poľnohospodárstva možno považovať za základný ukazovateľ, ktorý spôsobuje najvyššiu volatilitu na devízovom trhu

Štát:USA
Dopad:high
Aktuálna hodnota:288
Posledná hodnota203
Zmena: 85 Strata
Minimálna hodnota: -826 (Mar 2009)
Maximálna hodnota: 516 (May 2010)
Počet zamestnancov okrem poľnohospodárstva

Všeobecné pravidlo

Údaje o počte zamestnancov pracujúcich mimo poľnohospodárstva, podávajú základ pre budúcu stratégiu, ktorá sa týka zamestnanosti, a mzdové trendy a vyjednávanie.

Každý mesiac sa program aktuálnych štatistických údajov o zamestnanosti (CES) Úradu štatistiky práce pýta zhruba 140 000 podnikateľských subjektov, ktoré nepodnikajú v poľnohospodárstve, vrátane štátnych orgánov..

 

Prieskum prináša údaje, ktoré sa vzťahujú k zamestnanosti, pracovnej dobe a mzdám pracovníkov mimo poľnohospodárstva. Táto správa je dôležitá nielen pre zamestnancov a zamestnávateľov, pretože im slúži ako východisko pre mzdové vyjednávanie, ale aj pre ekonómov, ktorým dodáva základ pre analýzu verejnej politiky, priemyselné štúdie a na ďalšie účely. Túto správu pozorne sledujú obchodníci, investori a analytici.

 

Zverejnenie údajov o zamestnancoch nepracujúcich v poľnohospodárstve je jednou z udalostí, s ktorou je spojená najvyššia volatilita na finančnom trhu. Do správy nie sú zahrnutí poľnohospodárski pracovníci, ale aj napriek tomu je možné správu chápať tak, že odráža celkovú kondíciu celého pracovného trhu, keďže poľnohospodárstvo predstavuje iba 1 % amerického HDP. Rast počtu zamestnancov nepracujúcich v poľnohospodárstve môže znamenať, že sa zlepšila situácia spoločností, a v dôsledku toho aj finančné situácie jednotlivcov, čo má priamy dopad na finančný trh (kapitálový trh, bankovníctvo, atď.) a vedie k posilneniu amerického dolára

 

Zdravý pracovný trh, na druhú stranu, pozitívne ovplyvňuje kúpnu silu jednotlivých domácností a následnú úroveň spotreby tovarov a služieb, ktoré dodávajú spoločnosti, a investície amerických občanov do nástrojov finančného trhu, čo môže viesť k rastu ceny týchto aktív.

 

Periodicita zverejňovania

Úrad štatistiky práce zverejňuje údaje, ktoré sa vzťahujú k predchádzajúcemu mesiacu, zvyčajne v prvý piatok daného mesiaca.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij