EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8234
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8234

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Chcem sa dozvedieť viac o obchodovaní na finančných trhoch. Ako by som mal začať?

Poznávanie finančných trhov je efektívnejšie, ak kombinujete teóriu s praxou. K získaniu praktických, aktívnych skúseností vám odporúčame, aby ste využili náš demo účet, ktorý vám pomôže oboznámiť sa s rôznymi trhmi a aktívami. Demo účet si možno založiť tu. Teóriu si možno naštudovať na našej webovej stránke, existuje aj mnoho kníh a ďalších on-line zdrojov, ktoré môžu byť užitočné. K najdôležitejším témam, ktoré je potrebné si naštudovať, patrí fundamentálna analýza, technická analýza, riadenie rizika a psychologické aspekty.

Čo hýbe trhmi?

Existuje mnoho rôznych faktorov, ktoré majú vplyv na dynamiku finančných trhov. Aby sme získali lepšiu predstavu, predstavme si trh ako miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom, a analyzujme dôvody, na základe ktorých obchodníci kupujú alebo predávajú určité aktíva. Obchodníci, ktorí vystupujú na strane dopytu, môžu byť ovplyvnení nielen ekonomickou podstatou určitého aktíva, ale aj ďalšími subjektívnymi hľadiskami, akými sú strach, sebadôvera, správanie ostatných účastníkov trhu atď. Na strane ponuky k tomu môžu pristúpiť ďalšie faktory, napr. náhodné udalosti vyššej moci, prírodné zdroje, počasie a ostatné udalosti, ktoré sú vysvetlené v sekcii našich webových stránok, ktorá sa venuje fundamentálnej analýze.

Existuje niečo ako psychológia trhu?

Rozhodne áno. Niektorí ľudia tvrdia, že dobrý obchodník by mal mať prístup pokrového hráča. To znamená, že by sme mali ponechať stranou naše emócie a sústrediť sa len na informácie, ktoré súvisia s našou portfóliovou investíciou. Toho možno veľmi ťažko dosiahnuť bez toho, aby sme strávili určitý čas samoštúdiom a neustálym zlepšovaním vlastného psychologického prístupu k obchodovaniu. Môže nám pomôcť aj znalosť niektorých základných psychologických modelov správania, ktorými sa obchodníci riadia, niektoré z príkladov tohto negatívneho správania sú predstavené v sekcii našich webových stránok, ktorá sa venuje psychológii trhu.

Existuje typické investorské správanie?

Správanie investora medzi ostatnými, je subjektom analýzy vednej disciplíny, nazývanej behaviorálne financie. Medzi typické modely, vyznačujúce sa v tomto smere, patria: správanie davu, efekt nadmernej dôvery alebo teória ľútosti. Pre viac informácii nahliadnite do našej sekcie Psychológia trhu.

Je možné sa stať profesionálnym obchodníkom?

Stať sa profesionálnym obchodníkom je "vysnívaným povolaním" mnohých začínajúcich investorov. Je pravda, že existujú investori, najmä na inštitucionálnej úrovni - napríklad u hedgeových fondov, ktorí považujú obchodovanie na finančných trhoch za svoj hlavný zdroj príjmov. Dosiahnutie takého stupňa zručnosti však môže byť pre mnoho budúcich investorov naozaj zložité, pretože si vyžaduje veľa tvrdej práce, strávenej zdokonaľovaním obchodných techník, techník riadenia rizika a vlastného psychologického prístupu. Dosiahnutie profesionálnej úrovne v tomto zmysle si vyžaduje viac či menej stabilnú (a pozitívnu) mieru návratnosti investície, ktorú môže byť zložité dosiahnuť vzhľadom k finančnému riziku, ktoré musí byť podstúpené v snahe dosiahnuť zisk.

Zvyčajne obchodujem len na základe svojej intuície, existuje nejaký spôsob, ako by som mohol zlepšiť výsledky svojho obchodovania?

Intuícia môže niekedy hrať dôležitú úlohu v procese investovania, ale zvyčajne by nemala byť jediným nástrojom, ktorý obchodník používa. Najprv by malo dôjsť k analýze aktív (zistiť, čo je k dispozícii pre obchodovanie a akým spôsobom dochádza k pohybom), potom je mimoriadne dôležité vytvoriť si plán a držať sa ho. Tento krok sa v investičnom procese pravdepodobne najčastejšie prehliada. Ak máte plán, koľko si prajete zarobiť a koľko môžete riskovať v určitom obchode a celom procese investovania - držte sa ho. Základné informácie o riadení rizika sú uvedené v rovnomennej sekcii našich webových stránok. Prehnaná chamtivosť je nežiaduca - ceny zvyčajne nerastú ani neklesajú do nekonečna a s pokrytím strát by sme nemali čakať až do doby, kedy sa trh spamätá. A konečne, tiež je vhodné zvážiť použitie všetkých dostupných nástrojov, ktoré podporujú obchodné rozhodnutia a pomôžu vám pri ich prijímaní - napríklad nástroje technickej analýzy, ktoré sú k dispozícii v rámci našej platformy MT5.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij