EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3317 USDPLN 3.8224
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.69 USDCAD 1.3227 EURCZK 25.624 USDCZK 22.600 EURPLN 4.3317 USDPLN 3.8224

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Komoditné trhy sú hlavnými trhmi, ktoré zaujímajú veľké spoločnosti, ktoré k tovaru pristupujú ako k surovinám

Všeobecné pravidlo

Väčšina individuálnych obchodníkov nemá v skutočnosti záujem o podkladové aktívum, s ktorým sa obchoduje pomocou futures kontraktov, ale o potenciálne výnosy z týchto zmlúv.

 

Preto sa čoraz väčšie množstvo transakcií vykonáva "mimo burzy" čiže OTC s podobnými maklérmi, ako je spoločnosť HighSky Brokers, pomocou finančných nástrojov "kontraktov na vyrovnanie rozdielu" (CFD).

 

Obchodovanie pomocou CFD a ostatných derivátových nástrojov, zvyčajne umožňuje zúčastniť sa pohybov na trhu s danou komoditou bez nutnosti obchodovania s fyzickým tovarom so všetkými jeho dôsledkami.

Komodity sú mimoriadne dôležité nielen pre celkové hospodárstvo, ale aj pre spoločnosti a jednotlivca. Komodity sú nevyhnutné ako suroviny na výrobu tovaru. Ak komodity, alebo tieto suroviny nie sú k dostaniu alebo sú drahé, konečné výrobky budú pre spotrebiteľov tiež značne drahé. Rozsah dostupných komodít je veľmi široký, od pšenice, dobytka až po ropu či zlato.

 

ropa, zlato, komodity, komoditní trhy

 

Obchodovanie s niektorými komoditami sa sústredí prevažne v krajinách, kde sa vyrábajú, príkladom môže byť napríklad pomarančová šťava, čo je komodita, s ktorou sa už celé desaťročia obchoduje v Spojených štátoch, zatiaľ čo ostatné krajiny túto komoditu jednoducho dovážajú a konzumujú. S komoditami sa obchoduje na komoditných burzách, pričom najobľúbenejšia je Chicagska komoditná burza (CME) alebo Newyorská burza (NYMEX). Na týchto burzách sa s komoditami obchoduje prostredníctvom futures kontraktov, ktoré zaväzujú obidve zmluvné strany na dokončenie určitej transakcie vo vopred stanovený deň, za vopred stanovenú cenu a v súlade s ostatnými vopred vymedzenými podmienkami. 

 

Ceny zverejnené mediálnymi alebo spravodajskými službami sú obvykle ceny futures kontraktov, s ktorými sa obchoduje na burzách, ktoré sú zase založené na ponuke a dopyte po danej komodite. Historický dôvod používania futures kontraktov je veľmi prozaický a pramení zo zrejmých dôvodov, že komodity nemôžu byť dodané "okamžite" ako ostatné finančné nástroje. Aby si teda obe strany zaistili hodnotu transakcie voči volatilite, ku ktorej môže dôjsť až do okamihu dodávky, používajú sa futures kontrakty. 

 

Vedľa fundamentálneho výhľadu pre komoditné trhy existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré by mal rafinovaný obchodník zohľadniť. V médiách je možné každý deň nájsť niekoľko informácií, ktoré môžu mať značný dopad na dopyt alebo ponuku danej komodity a ovplyvniť cenu v krátkodobom alebo možno aj v dlhodobom časovom horizonte. Ktoré udalosti alebo okolnosti môžu byť dôležité pre analýzu komoditného trhu?

 

Tu je náš kontrolný zoznam kľúčových faktorov spolu s návodom na ich výklad

 

Prírodné zdroje:  Veľa komodít je prirodzene obmedzených na určité poľnohospodárske oblasti. Zlato alebo ropa nemusia byť napríklad k dispozícii v každej krajine, vďaka čomu sú tieto komodity citlivejšie na cenu ako iné, najmä vo vzťahu k situácii v týchto regiónoch;

 

Možnosti ťažby/ťažobnej technológie:  V závislosti na danej komodite môžu byť používané rôzne technológie. Správy, ktoré sa týkajú vývoja produkčnej technológie, môžu mať pomerne značný vplyv na ceny komodít. Zavedenie novej technológie môže vyžadovať veľmi vysoký počiatočný kapitál, ale dlhodobo znižuje ceny, vďaka čomu sa zvyšuje marža spoločností.

 

Vývoj a globálne zmeny klímy:  To je zaujímavý, dlhodobý faktor, ktorý nemusí mať priamy účinok na súčasné ceny komodity, ale umožňuje vytvárať nové komodity, napr. zmluvy o emisiách CO2.

 

Právne akty: Tento faktor môže byť opäť určitým spôsobom spojený s faktorom vývoja. Právne dohovory o životnom prostredí, ktoré zaväzujú krajiny k znižovaniu emisií CO2 vo svete, sú jedným z najdôležitejších dôvodov k tvorbe zmlúv o emisiách CO2, ktoré môžu byť zase nakupované a predávané na medzinárodnom trhu;

 

Počasie:  Počasie môže mať veľmi výrazný vplyv na ceny komodít. Zlé počasie môže viesť k nízkej úrode komodít, napr. pšenice alebo jačmeňa, čo zvyčajne spôsobí rast ich ceny. Príkladom počasia, ktoré sa objavuje v pravidelných cykloch a má vplyv na ceny, je letné obdobie hurikánov v Mexickom zálive, na juhu Spojených štátov, kedy môže hurikán poškodiť produkciu poľnohospodárskych komodít, napr. pšenice alebo aj dobytka;

 

Politická situácia: Jedná sa o faktor, ktorý má rastúci vplyv na cenu komodít. Nielen z toho dôvodu, že na komoditných trhoch obchoduje čoraz väčšie množstvo obchodníkov, ale aj preto, že politickými rozhodnutiami je ovplyvnených viac krajín ako pred niekoľkými desaťročiami. Jedným z najznámejších príkladov toho, akým spôsobom ovplyvňuje politická situácia ceny, je vojna. Vojna medzi Irakom a Spojenými štátmi, ktorá sa začala v marci 2003, viedla k trvalému rastu cien ropy. A to z rôznych dôvodov. Jedným z nich môže byť skutočnosť, že zúčastnené krajiny potrebujú väčšie množstvo ropy k presunu svojich vojenských jednotiek. V tomto prípade je však pravdepodobne najdôležitejším dôvodom skutočnosť, že Irak a ostatné susedné krajiny sú veľmi dôležitými producentmi ropy.

 

Obchodníci z celého sveta nevedia, aké sú skutočné politické zámery štátov, ktoré sa vojny zúčastňujú, preto sa domnievajú, že dodávka ropy bude dočasne obmedzená, čo následne zdvihne cenu ropy. Táto komodita je obzvlášť dôležitá pre amerických spotrebiteľov, keďže dovážaná ropa predstavuje 60 % z celkovej americkej spotreby;

 

Ekonomická recesia: Ekonomická recesia môže byť spojená s nižším dopytom po tovare, čo následne znižuje výrobu. Túto situáciu možno chápať ako previs ponuky nad dopytom pri predchádzajúcej cenovej hladine, čo má za následok pokles cien komodít. 

 

Na druhú stranu existujú komodity, ktoré kladne korelujú s mierou recesie. To znamená, že čím je recesia hlbšia, tým viac ceny rastú. Perfektným príkladom je zlato alebo iné drahé kovy. V časoch ekonomickej recesie majú investori sklon sťahovať peniaze z kapitálových trhov a investovať ich do drahých kovov, ktoré sú za týchto okolností považované za pomerne bezpečnú investíciu. V časoch vysokej ekonomickej aktivity a optimizmu ohľadom budúceho rastu, majú ceny drahých kovov naopak tendenciu klesať;

 

Hospodársky rast: Hoci majú ceny drahých kovov sklon klesať v časoch hospodárskeho rastu, ceny ostatných komodít môžu rásť. Po komoditách, ako je napr. pšenica a ďalšie komodity, sa v časoch hospodárskeho rastu zvyšuje dopyt, čo vytvára inflačný tlak;

 

Dôvera: Tento prvok získava na dôležitosti ako činiteľ, ktorý ovplyvňuje ceny každého finančného nástroja nezávisle na tom, či sa jedná o komoditu, menu alebo dlhopisy. Zvyčajne sa úroveň dôvery "mení" v súlade s ekonomickými cyklami - niektoré štúdie dokonca dochádzajú k záveru, že úroveň dôvery predosiela samotné ekonomické cykly. Aj v časoch, kedy možno pozorovať ekonomický rast, sa niekedy dôvera nutne nenachádza na tak vysokej úrovni, ako by sa očakávalo. Dôveru môžu ovplyvniť vnútorné politické rozhodnutia, ktoré nemusia mať vždy dopad na ekonomiku, ale znepokojujú investorov;

 

Jednorazové udalosti: Existujú aj situácie, ktoré majú na ceny komodít dočasný vplyv. Napríklad olympijské hry, ktoré sa konajú každé 4 roky a ešte oveľa menej často v tej istej krajine. Takáto udalosť si žiada obrovské investície, ktoré prilákajú aj zahraničný kapitál, ale v tejto krajine stúpa aj potreba surovín. Túto situáciu možno považovať za dočasne zvýšený dopyt po určitom tovare v danej krajine. Aj počas konania hier možno pozorovať zvýšený dopyt po ďalšom tovare, napr. dobytku, kvôli vyššiemu počtu návštevníkov v tejto krajine.

 

Dobrým príkladom toho, ako významne aktuálne dianie ovplyvňuje ceny komodít, môžu byť tiež štrajky. Štrajk v zlatej bani v Peru (2010) viedol k prudkému zvýšeniu cien zlata. Ku štrajkom samozrejme nemusí dochádzať moc často, ale o to je ich vplyv väčší;;

 

Vyjadrenie odborníkov: U iných trhov, napr. devízového trhu, sa považujú názory ľudí, ktorí majú blízky vzťah k menovej politike, za intervencie. Na komoditných trhoch nemusí dochádzať k intervenciám, ale investori sa tiež riadia názormi ostatných odborníkov. Príkladom môžu byť názory vyjadrené počas schôdzí organizácie OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu) alebo summitov v Davose (Svetové ekonomické fórum), alebo po ich konaní.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij