EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.606 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8242
EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.606 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8242

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Na kapitálových a peňažných trhoch získavajú vlády a spoločnosti peniaze od investorov za prísľub budúcich ziskov

Všeobecné pravidlo

Kapitálové a peňažné trhy majú svoj význam pre miestnych i zahraničných investorov.

 

Kým niektorí investori sledujú kapitálové trhy preto, aby boli informovaní o svojich aktívach, ostatní ich sledujú ako všeobecný ukazovateľ ekonomiky alebo dokonca dôvery v miestny trh.

Rovnako ako na všetkých trhoch, vkladajú investori s rizikom svoje peniaze do kapitálových a peňažných trhov na základe posúdenia vzťahu medzi potenciálnymi budúcimi výnosmi a rizikami. Na druhej strane týchto trhov stojí vláda, obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré na nich získavajú peňažné prostriedky pre svoju činnosť.

 

peněžní trhy, kapitálové trhy

 

Účastníci trhu neustále vyhodnocujú ako potenciálne výnosy, ktoré môžu tieto investície vyniesť, tak aj riziko, ktoré musí byť za takýto prísľub podstúpené. Výsledok tohto vyhodnotenia je ovplyvňovaný novými informáciami, ktoré prichádzajú neustále na trh. Zmeny vo vyhodnocovaní bilancie výnosu/rizika vedú k zmenám aktív, s ktorými sa na trhoch obchoduje. Ktoré informácie je potrebné sledovať?

 

Nižšie uvádzame niektoré vybrané druhy/kategórie informácií, ktoré je potrebné sledovať:

 

Menová politika: Menová politika, vykonávaná centrálnymi bankami, priamo ovplyvňuje kapitálové a peňažné trhy, pretože reguluje množstvo peňazí v obehu a tak priamo ovplyvňuje ich hodnotu.

 

Ekonomické vzťahy: Ekonomické vzťahy majú výrazný vplyv na to, ako investori vnímajú miestne trhy. Ak si krajina vybudovala silné obchodné vzťahy, investori môžu túto krajinu vnímať ako ekonomicky stabilnú, s možnosťami zvýšenia výnosov;

 

Situácia na ostatných trhoch:  Situácia na ostatných trhoch je kľúčová pri zvažovaní investičných rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k tomu, akým smerom a v ktorom momente by sa mal medzi jednotlivými krajinami presúvať kapitál. Keď sa kapitálové trhy v jednej krajine začínajú prepadať do červených čísel, t. j. keď investori začínajú pociťovať straty, kapitál sa z tejto krajiny odsťahuje, vďaka čomu môže devalvovať aj miestna mena;

 

Situácia spoločností/správy o spoločnostiach: Jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú kapitálové trhy, je aktuálna ekonomická situácia jednotlivých spoločností. Dobrá ekonomická situácia spoločnosti môže podnietiť investorov k vloženiu svojho kapitálu do akcií tejto spoločnosti. Zlá ekonomická situácia naopak investorov prinúti, aby presunuli svoje aktíva do iných spoločností a/alebo prípadne z tejto krajiny kapitál stiahli;

 

Právne akty: Právne akty, či už miestne alebo medzinárodné, môžu mať na kapitálové trhy skôr strednodobé až dlhodobé účinky. Právne akty môžu pôsobiť ako prekážky alebo naopak, ako impulz pre zahraničné ekonomické investície;

 

Počasie: Počasie priamo ovplyvňuje ceny komodít, čo má následne vplyv na spoločnosti, ktoré tieto komodity používajú ako suroviny. Rastúce ceny komodít spôsobujú aj rast cien výrobkov. To vedie, v závislosti od typu obchodnej činnosti a spoločnosti, k následnému zníženiu dopytu, ktoré ovplyvní účtovný výsledok spoločností, t. j. výnosy. Zhoršujúca sa ekonomická situácia spôsobí pád ceny akcií, čo povedie k následnému stiahnutiu kapitálu investorov z tejto spoločnosti;

 

Politická situácia:  Politická situácia alebo podmienky majú významný vplyv na kapitálové trhy. Ak sa určitá krajina nachádza v stabilnej politickej situácii (či už vnútorná alebo vonkajšia - zahraničná politika), investori sa pri investovaní v tejto krajine cíti bezpečne, takže by sme mali pozorovať, ako do nej prúdi kapitál. Pri politických zmätkoch môžu obchodníci naopak reagovať stiahnutím peňažných prostriedkov z daného trhu alebo regiónu.

 

Ekonomická recesia: Ekonomické recesie môžu mať rôzne príčiny. Tie môžu byť finančnej povahy (napr. banková kríza), môžu súvisieť s určitým druhom tovaru (napr. ropná kríza) alebo môžu mať politickú alebo inú príčinu. Spoločným rysom je, že ľudia majú vo všeobecnosti tendenciu sťahovať svoj kapitál z trhu, aby "šetrili na horšie časy". Najviac postihnutými sektormi preto býva bankovníctvo a financie, cestovanie, automobilový priemysel a pod.;

 

Hospodársky rast: Hospodársky rast v danej krajine alebo regióne je silne priaznivý pre spoločnosti, ktoré predávajú svoje výrobky zákazníkom v tejto oblasti. Hospodársky rast zvyčajne znamená, že spotrebitelia sú optimistickejší a nachádzajú sa v lepšej ekonomickej situácii, teda si môžu dovoliť kupovať viac tovaru a sú aj ochotnejší vykonať samotný nákup. Očakávaný rast výnosov spoločností, ktoré predávajú čoraz väčšie množstvo svojich výrobkov, môže prilákať miestnych i zahraničných investorov, ktorí vytvoria dopyt a následne zvýšia cenu akcií danej spoločnosti.

 

Dôvera: Ukazovatele dôvery podávajú širší obraz o tom, ako obyvatelia určitej krajiny vnímajú vyhliadky do budúcnosti. Patrí tiež k jednému z faktorov, ktorý zohľadňujú centrálne banky pri určovaní podoby svojej menovej politiky. Vyššia dôvera spotrebiteľov zvyčajne znamená ich väčší optimizmus a ochotu míňať viac peňazí za spotrebu, v dôsledku čoho budú spoločnosti schopné predať viac tovaru a dosiahnuť vyšších ziskov. Atraktívne vyhliadky spoločností môžu následne prilákať investorov, ktorí sa domnievajú, že hodnota akcií v budúcnosti vzrastie.

 

Aktuálne udalosti:  Jednorazové udalosti môžu mať značný vplyv na kapitálové trhy. Dobrým príkladom môže byť usporiadanie olympijských hier v danej oblasti, ktoré si vyžaduje rozsiahle investície do infraštruktúry a priláka do regiónu turistov, čo predstavuje pozitívny stimul pre zúčastnené spoločnosti. Na opačnej strane stupnice sa nachádzajú vážnejšie udalosti, napr. teroristické činy. Jedná sa samozrejme o výnimočné situácie, avšak krátko po útokoch z 11. septembra v USA boli uzavreté hlavné burzy kvôli vážnym dôsledkom pre kapitálové trhy.

 

Udalosti, ku ktorým dôjde v rámci jednej spoločnosti, nemajú zvyčajne vplyv na všeobecné trhy, ale existujú určité výnimky. Príkladom takejto výnimky môže byť prípad spoločnosti ENRON, kedy bolo prepustených viac než 20 000 zamestnancov v dôsledku obvinenia z finančného podvodu, po ktorom sa ukázalo, že je spoločnosť ENRON v úpadku. Závažnosť udalosti nebola daná vysokým počtom prepustených ľudí, ale veľkosťou spoločnosti, ktorá bola jednou z najväčších energetických spoločností. Investori musia veľmi pozorne sledovať aktuálne dianie preto, že dôsledky pre kapitálové trhy nie sú vždy jasné;

 

Vyjadrenie odborníkov: Vyjadrenia odborníkov môžu potvrdiť alebo vyvrátiť doterajšie očakávania investorov. Zvyčajne nemajú priamy vplyv na kapitálové trhy, náladu na trhu však môžu ovplyvniť, ak sú "odborníci" predstaviteľmi štátnych orgánov - či už politických alebo monetárnych. Ak sa monetárne inštitúcie vyjadrujú k všeobecnému stavu hospodárstva, môžu naznačovať budúce intervencie alebo predznamenávať budúcu menovú politiku. To bude mať zase dôsledky pre množstvo peňazí v obehu a úrokovej sadzby, pričom tie sú najzaujímavejším faktorom pre zahraničných investorov.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij