EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.606 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8242
EURUSD 1.1331 USDJPY 110.73 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.606 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8242

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Prečo sa niekedy ceny menia nečakaným smerom, keď fundamentálne veličiny ukazujú iný výsledok? - investori sa nie vždy správajú racionálne

Všeobecné pravidlo

Vždy vezmite do úvahy psychologickú stránku investovania, pretože tá môže rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu akejkoľvek transakcie.

 

Samoštúdium a zdokonalovanie psychologického prístupu k obchodovaniu by malo byť jedným z kľúčových prvkov výbavy každého obchodníka.

Tradičné trhové teórie vysvetľujú, ako správanie obchodníkov ovplyvňuje ponuku a dopyt, ktoré majú dopad na ceny aktív. Jedným zo základov týchto teórií je tvrdenie, že obchodníci obchodujú racionálne, v súlade s určitými predpokladmi.

 

market psychology

 

Problémom je, že pri prístupe čoraz väčšieho množstva investorov na finančný trh, sa tu objavujú aj investori, ktorí sa nesprávajú v súlade s týmito predpokladmi, ale podľa svojich vlastných pravidiel alebo informácií z okolitého prostredia - a stávajú sa teda takzvanými iracionálnymi investormi. Jednou z kľúčových charakteristík týchto iracionálnych investorov je to, že podliehajú emóciám vo vzťahu k trhom a transakciám, pričom racionálni investori vykonávajú analýzu a rozhodujú sa výhradne v súlade s fundamentálnymi teóriami.

 

Niektoré teórie považujú za iracionálneho investora každého, kto nevykonáva investičné rozhodnutia na základe "tradičných" ekonomických teórií - a nepovažujú technickú analýzu za ekonomickú teóriu

 

V behaviorálnej ekonómii existuje mnoho efektov, ktoré vysvetľujú, na akých základoch sa jednotlivci rozhodujú, niektoré z nich sú popísané nižšie:

 

 

Davové správanie

Jednotlivci sa rozhodujú v súlade s očakávaním ľudí zo svojho okolia.

 

Davové správanie je v skutočnosti veľmi zvyčajným správaním, ktoré môžeme pozorovať aj v bežnom živote. Tento efekt sa vzťahuje k situáciám, kedy sa jednotlivci rozhodujú podľa väčšiny ľudí vo svojom okolí a často nie podľa svojho vlastného presvedčenia. Ako už bolo spomenuté, jedná sa o zvyčajný efekt, ktorého sa okrem iného využíva v spotrebnej ekonomike na vysvetlenie, prečo ľudia kupujú určitý tovar, pretože je moderný, hoci je pre spotrebiteľa drahý a nie je nevyhnutný, t. j. toto správanie je iracionálne. Pre trhy môže mať tento efekt aj veľmi vážne dôsledky kvôli nepotvrdeným informáciám (klebety, špekulácie alebo iné druhy informácií), vďaka čomu sa ceny pohybujú veľmi ostro;

 

 

Stádové správanie

Jednotlivci niekedy robia neplánované rozhodnutia na základe rozhodnutia skupiny.

 

Stádové správanie je veľmi podobné davovému správaniu, ale skôr opisuje konanie (správanie) jednotlivcov v rámci určitej skupiny. Hlavným záverom v tomto prípade je, že jednotlivci môžu konať ako skupina bez plánovaného smeru, čo možno pozorovať počas zrútenia trhu alebo spľasnutia bublín na trhu, kedy investori spoločne zvyšujú ich dôsledky.

 

 

Obava z možnej straty - dispozičný efekt

Obava z možnej straty - dispozičný efekt

 

O tomto správaní môžeme hovoriť vtedy, keď majú investori tendenciu predávať aktíva v prípade rastu ich ceny, ale zároveň si v portfóliu ponechajú aktíva, ktorých hodnota klesla. Znamená to, že investori sú menej ochotní priznať si svoje straty ako svoje zisky, čo vedie k väčším stratám v portfóliu.

 

 

Efekt sústredenia

Ak je k dispozícii málo informácií, investori majú tendenciu spoliehať sa na nevýznamné informácie.

 

K tomuto efektu dochádza vtedy, ak majú investori sklon spoliehať sa príliš na jednu určitú informáciu a ignorujú celkovú situáciu. To môže mať rôzne dôvody, jedným z príkladov je situácia, kedy investori zaznamenajú straty a chcú veriť, že pozitívna informácia (ktorá je v skutočnosti pomerne nevýznamná), zmení smer ceny a investori začnú profitovať.

 

Prehnaný optimizmus

Investori majú sklon k prílišnému optimizmu.

 

Ide o proces, kedy majú investori sklon k prílišnému optimizmu vo vzťahu k výsledku plánovaných krokov. Zvyčajne to znamená, že investori majú sklon preceňovať pravdepodobnosť, že dôjde k pozitívnym udalostiam, a podceňujú pravdepodobnosť, že dôjde k udalostiam s nepriaznivými dôsledkami.

 

Pštrosí efekt

Niektorí investori zaujímajú odmietavý postoj pri nepriaznivých udalostiach.

 

Toto správanie môžeme často pozorovať u málo skúsených investorov a jedná sa o prosté popretie nepriaznivých situácií. V tejto situácii sú investori tak "sústredení na cieľ", že neprijímajú (popierajú) existenciu súčasných alebo budúcich nepriaznivých udalostí.

 

Efekt prehnanej sebadôvery

Pri dosahovaní výnosov majú investori sklon k prehnanej sebadôvere.

 

Pri dosahovaní výnosov majú investori sklon k prehnanej sebadôvere.

 

Teória ľútosti

Investori niekedy ľutujú, že nevykonali transakciu v okamihu, keď bola cena na svojom vrchole, a tak si ponechávajú pozície otvorené, aby nahradili "náklady stratených príležitostí".

 

Teória ľútosti berie do úvahy reakcie jednotlivcov, ktorí si uvedomili, že urobili chybu v úsudku. Príklad - investori niekedy ľutujú, že neuzavreli otvorenú pozíciu za určitú cenu, u ktorej sa následne ukázalo, že bola trhovým extrémom. V takom prípade je typickou reakciou investorov, odložiť rozhodnutia o uzatvorení transakcie za účelom nahradenia "nákladov stratených príležitostí".


Typickým dôsledkom tohto prístupu je, že investor má sklon premeškať príležitosti, ktoré by za iných okolností využil, a v dôsledku toho dosahuje horšieho výsledku než za bežných okolností.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij