EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246
EURUSD 1.1330 USDJPY 110.74 USDCAD 1.3226 EURCZK 25.624 USDCZK 22.608 EURPLN 4.3327 USDPLN 3.8246

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Aj základná znalosť metód riadenia rizika môže významne prispieť k efektivite vášho obchodovania.

Všeobecné pravidlo

Vytvorte si stratégiu, s ktorou ste spokojní a nerobte žiadne výnimky.

 

Zvážte použitie príkazov "stop loss", aby ste mohli kontrolovať prípadné straty.

 

Môžete si tiež preštudovať, akým spôsobom používať ostatné príkazy ako doplnkové nástroje – vždy pamätajte na maximálne riziko, ktoré môžete podstúpiť, a ciele vášho investovania.

Každá investícia podlieha riziku kvôli možným nepriaznivým zmenám ceny. Keďže finančné trhy predstavujú zložitý systém s mnohými faktormi, ktoré súčasne ovplyvňujú dopyt i ponuku, je dôležité vedieť, že výsledok prakticky akejkoľvek transakcie je neistý. Faktory, ktoré majú vplyv na trhové ceny, sú rozobrané v sekcii našich webových stránok s názvom Fundamentálna analýza

 

 

Riadenie rizika závisí vo veľkej miere od druhu aktív, o ktoré má obchodník záujem. V tomto texte by sme radi rozobrali nástroje, ktoré možno využiť za účelom minimalizácie možných strát, ktoré vyplývajú z nepriaznivých zmien cien:

 

 

Preštudujte si rôzne druhy aktív

Kľúčové je najprv pochopiť likviditu, ktorá je spojená s rôznymi menovými pármi.

 

V závislosti od druhu aktíva, o ktoré máte záujem, s ním môže byť spojená väčšia či menšia volatilita. Čím vyššia volatilita je, tým vyššie je finančné riziko spojené s daným trhom. To znamená, že obchodovanie na tomto trhu je spojené s potenciálne vyššími ziskami aj vyššími stratami než v prípade trhov s nižšou volatilitou. Existujú trhy, na ktorých nedochádza k takému pohybu, pričom iné sa menia veľmi často a zmeny cien môžu byť dosť značné.

 

Ďalším dôležitým problémom je rozpätie (tzv. spread) – t. j. rozdiel medzi ponukovou a dopytovou cenou. Rôzne aktíva majú rôzne rozpätie, veľkosť rozpätia totiž závisí na takých faktoroch, akými je likvidita trhu, jeho volatilita alebo denná doba. Pretože rozpätie predstavuje pre obchodníka nepriamy náklad transakcie, môže byť vztiahnuté k volatilite kvôli porovnaniu nákladov transakcie medzi jednotlivými trhmi. Napríklad náklady obchodovania na trhu, kde rozpätie činí 4 body a rozdiel medzi denným maximom a minimom sa rovná 60 bodom, možno považovať za atraktívnejšie než v prípade trhu, ktorého rozpätie činí 2 body, ale denné cenové rozmedzie je iba 20 bodov.

 

 

Naplánujte si svoju stratégiurisk management, strategy

Rozhodnutie o tom, aký typ investičnej stratégie (investičných stratégií) plánujete, vrátane jej časového horizontu, je takisto absolútne nevyhnutné.

 

Po prečítaní predchádzajúceho bodu možno dospieť k záveru, že s určitými aktívami sa v krátkodobom výhľade ťažko obchoduje, keďže náklady transakcie sú pomerne vysoké vo vzťahu k veľkosti typických cenových pohybov. Avšak aj tak je možné pouvažovať o týchto trhoch na dlhodobé investovanie, transakcie cost carry alebo prípadnú arbitráž. Aktíva, ktoré sa veľmi často menia, môžu naopak poskytovať dobrú príležitosť pre transakcie v krátkodobom alebo mimoriadne krátkodobom horizonte.

 

 

Stanovte si najvyššie prípustné riziko pre investíciu alebo obchod

 To je veľmi dôležitý "postup", ktorý mnohí investori zjavne ignorujú.

 

Je vhodné si stanoviť maximálnu peňažnú sumu, ktorú ste ochotní riskovať v rámci akejkoľvek transakcie. Túto sumu možno definovať ako percentuálny podiel z disponibilného kapitálu. Napríklad v prípade, keď je obchodník ochotný riskovať najviac 3 % zo svojho portfólia, by 3 % z tejto sumy znamenali, že investor nie je ochotný v rámci jedného obchodu "riskovať" viac ako 300 USD.

 

Limit, ktorý sa vypočíta zhora uvedeným spôsobom, alebo pomocou akejkoľvek inej metódy, možno zohľadniť pri úvahách o tom, na akú výšku nastaviť príkaz stop loss alebo akými inými prostriedkami uzavrieť transakciu. S týmto cieľom by sme mali zvážiť aj hodnotu pipov. Ak sa u určitého aktíva rovná hodnota pipov 10 USD a prijateľné riziko činí 300 USD, môže obchodník zvážiť udelenie príkazu stop loss o hodnote 300/10 = 30 pipov vo vzťahu k hodnote, kedy bola transakcia otvorená.

 

 

Používajte rôzne typy pokynov, ktoré sú k dispozícii na platforme MetaTrader 5

Pochopenie možností všetkých typov obchodných pokynov v obchodnej aplikácii môže prispieť k efektívnejšiemu riadeniu plánu obchodovania.

 

Na platforme MetaTrader 5 je k dispozícii mnoho rôznych typov pokynov, ktoré vám môžu počas investovania pomôcť dosiahnuť ziskov či zamedziť stratám:

Trhové príkazy (čiže príkazy na okamžité prevedenie). Jedná sa jednoducho o príkazy (na nákup alebo predaj), ktoré sa vykonávajú ihneď v okamihu ich udelenia.

 

Stop-loss: Príkazy stop loss sú doplnkové príkazy, ktoré sú k dispozícii pre nevybavené aj trhové príkazy a je možné ich pridať aj k pozícii, ktorá už bola na danom trhu otvorená. Tento typ príkazov je najzákladnejším príkazom určeným na obmedzenie potenciálnych strát, napríklad ak nie je investor schopný sledovať neustále ceny. Obchodník stanoví výšku príkazu stop-loss buď tak, že stanoví výšku v bodoch zo súčasnej ceny alebo určí presnú výšku ceny. Pri dlhých pozíciách musí byť hodnota stop loss nižšia ako aktuálna cena. Pri krátkych pozícií musí byť hodnota vyššia ako aktuálna cena;

 

Take-profit: Take profit je doplnkovým príkazom, ktorý je k dispozícii pre nevybavené aj trhové príkazy a možno ho pridať aj k pozícii, ktorá už bola na danom trhu otvorená. Rozdiel medzi týmto príkazom a príkazom stop loss spočíva v tom, že v príkaze take profit obchodník stanovuje presný zisk, ktorého si praje dosiahnuť. Investori si niekedy nie sú vlastne istí, do akej miery si určitá cena zachová svoj smer, takže pevne stanovuje hodnotu, pri ktorej je zaručený určitý zisk, ak cena dosiahne tejto výšky. Pri dlhých pozíciách musí byť výška príkazu take profit vyššia ako aktuálna cena. Pri krátkych pozíciách musí byť výška príkazu take profit nižšia ako aktuálna cena.

 

 

Nevybavené (čakajúce) príkazy: Nevybavené príkazy budú udelené okamžite, ale vykonané len v prípade, že cena dosiahne vopred stanovenej výšky. V rámci nevybavených príkazov je k dispozícii šesť typov príkazov:

 

Buy limit: Nevybavené príkazy budú udelené okamžite, ale vykonané len v prípade, že cena dosiahne vopred stanovenej výšky. V rámci nevybavených príkazov je k dispozícii šesť typov príkazov:

 

Sell limit: investor je v tomto prípade ochotný predať aktívum, ak cena dosiahne stanovenej výšky. V okamihu udelenia príkazu musí byť trhová cena nižšia ako cena stanovená investorom (cena príkazu sell limit). Tento prístup odráža presvedčenie obchodníka, že ceny dosiahnu určitej úrovne (výšky ceny príkazu sell limit) a potom začnú klesať;

 

Buy stop: pri udelení príkazu buy stop investor očakáva, že ak ceny dosiahnu určitej výšky (cena príkazu buy stop), budú aj naďalej rásť. Cena, za ktorú bude transakcia uzavretá, bude menej výhodná ako aktuálna trhová cena, však skutočnosť, že bolo tejto ceny dosiahnuté, možno interpretovať ako potvrdzujúci signál. Len čo bude tento príkaz vykonaný, na jeho základe bude zakúpené aktívum po dosiahnutí úrovne stanovenej investorom. Trhová cena v okamihu udelenia príkazu musí byť nižšia ako výška vymedzená v príkaze buy stop;

 

 

Sell stop: pri udelení príkazu sell stop obchodník očakáva, že ceny budú aj naďalej klesať, keď sa dosiahne určitej výšky (cena príkazu sell stop), ktorá sa nachádza pod aktuálnou trhovou hodnotou. Dosiahnutie tejto hodnoty je možné vykladať aj ako potvrdzujúci príkaz investorovej prognózy. Len čo bude tento príkaz vykonaný, na jeho základe bude predané aktívum po dosiahnutí výšky vopred stanovenej investorom. Trhová cena v okamihu udelenia príkazu musí byť vyššia ako stanovená výška príkazu sell stop.

 

Buy stop limit: Tento druh príkazu zaviedla platforma MetaTrader 5 a spája v sebe prvky príkazu stop limit a buy limit. Tento príkaz udelí nevybavený príkaz (príkaz buy limit) len vtedy, ak predtým cena dosiahne ceny stanovenej investorom. Možno povedať, že sa jedná o podmienený nevybavený príkaz, ktorý bude vykonaný iba vtedy, ak cena dosiahne určitej úrovne. Aby mohol byť tento príkaz udelený, musí byť súčasná cena nižšia ako výška podmienenej ceny - tj. ceny, na základe ktorej bude zadaný nevybavený príkaz;

 

Sell stop limit: Opäť sa jedná o príkaz, ktorý zaviedla nová platforma MetaTrader 5, ktorá je k dispozícii u spoločnosti HighSky Brokers. Rovnako ako u predchádzajúcej transakcie sa jedná o podmienený nevybavený príkaz. Príkaz bude udelený len a jedine vtedy, ak cena dosiahne výšky vopred stanovenej investorom. Aby mohol byť tento podmienený príkaz udelený, súčasná trhová cena musí byť vyššia ako cena podmienená. Len čo začnú ceny padať a dosiahnu výšky podmienenej ceny, bude udelený nový príkaz buy limit;

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij